title

بررسی میزان آگاهی نانوایان شهر اردبیل در رابطه با عوارض جوش شیرین

حمیدزاده اربابی, یوسف and مطلبی نژاد, احسان and رستمی, علی and فرهنگ جو, سمانه and صدیق, انوشیروان (1390) بررسی میزان آگاهی نانوایان شهر اردبیل در رابطه با عوارض جوش شیرین. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
Preview
Text - Published Version
39kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: نان در ایران قوت غالب می باشد و یکی از منابع تامین کننده ریز مغذیها از جمله آهن و کلسیم بدن می باشد. برای بدست آوردن یک نان مرغوب باید تخمیر از طریق مخمر یا خمیر ترش انجام شود. مهمترین وظیفه ای که مخمرها در تهیه خمیر دارند، پوک کردن محصول از طریق متابولیسم مخمرها و ایجاد گاز دی اکسید کربن می باشد. گاهی اوقات نانوایی ها برای صرفه جویی در وقت و تهیه سریع خمیر، مقدار زیادی جوش شیرین در تهیه نان مصرف می کنند. با توجه به ممنوعیت استفاده از جوش شیرین در تهیه نان (از سال 1380) و نیاز به ارزیابی بیرونی این برنامه در این تحقیق بر آن شدیم که آگاهی کارکنان نانوایی های شهر اردبیل را در خصوص مضرات استفاده از جوش شیرین در نان بررسی نماییم. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی مقطعی در شهر اردبیل انجام گرفت. تعداد 50 مورد نانوایی به طور تصادفی از نوع در دسترس از سطح شهر اردبیل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد بررسی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند و در نرم افزار spss با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و جداول یک بعدی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: از میان 50 نفر کارکنان نانوایی های مورد مطالعه 18 نفر(36%) دارای آگاهی ضعیف، 26نفر (52%) دارای آگاهی متوسط و 6 نفر (12%) دارای آگاهی خوب بودند و رابطه بین سطح تحصیلات و میزان آگاهی معنی دار بود (P=0.011). همچنین، بین سابقه کار کارکنان نانوایی های مورد مطالعه و آگاهی آنها از عوارض جوش شیرین رابطه معنی داری وجود داشت (P=0.039). بین بین سابقه ی شرکت در دوره ی آموزشی و اطلاع رسانی مراکز بهداشتی درمانی و آگاهی کارکنان نانوایی های مورد مطالعه نیز رابطه معنی داری وجود داشت(P=0.000). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه 88% از کارکنان نانوایی های در گروه ضعیف و متوسط قرار دارند و تنها 12% از افراد از نظر آگاهی در گروه خوب قرار داشتند، از این رو ارائه آموزشهای مستمر در زمینه خطرات استفاده از جوش شیرین در نان، لازم به نظر می رسد.

Title

Survey of Knowledge Ardabil Bakery about the effects of baking soda


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:آگاهی ، عوارض جوش شیرین ، نانواها ، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):knowledge , effects of baking soda , bakers , Ardabil
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:3194
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:16 Dec 1390 07:41
Last Modified:30 Nov 1391 12:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...