title

بررسی تاثیر ورزش مدارس بر سن شروع اولین قاعدگی و دریافت مواد مغذی در دختران دانش آموز شهر اردبیل

نعمتی, علی and سقا, محسن and خیرخواه, معصومه (1380) بررسی تاثیر ورزش مدارس بر سن شروع اولین قاعدگی و دریافت مواد مغذی در دختران دانش آموز شهر اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 4 (1). pp. 52-57.

[img]
Preview
Text - Published Version
489kB

Persian Abstract

سابقه و هدف: تاخیر در بلوغ جنسی و رشد خانم های ورزشکار دیده می شود. مطالعات نشان داده است که منارک (سن شروع اولین قاعدگی) در ورزشکاران المپیکی نسبت به ورزشکاران که در سطح دبیرستان، دانشکده و کلوپ فعالیت ورزشی دارند با تاخیر صورت می گیرد. هدف از این مطالعه تاثیر ورزشهای سطح مدارس روی سن شروع اولین قاعدگی در دختران، تعیین فراوانی دخترانی که در سطح مدارس فعالیت فیزیکی دارند و بررسی دریافت کالری و مواد مغذ ی و نیز عادات غذائی در بین دختران برحسب انجام ورزش و یا عدم انجام آن است. مواد و روشها: این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی است که بر روی 611 نفر از دانش آموزان دختر مارس شهر اردبیل با محدوده سنی 14 – 10 سال از بیست مدرسه (8 ابتدائی و 12 راهنمائی) در طی سالهای 79 – 1378 انجام گرفت و برر سیهای آنتروپومتریک( قد، وزن، محیط وسط دور بازو و BMI) و بررسیهای غذائی( یادآمد خوراک 24 ساعته و بسامد غذائی ) از این دانش آموزان بعمل آمد. همچنین تاریخ سن شروع اولین قاعدگی نیز از آنها پرسیده شد. با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Food Processor و SPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که 73 درصد از دانش آموزان در سطح مدارس فعالیت ورزشی داشتند. هیچ اختلاف معنی داری بین سن شروع اولین قاعدگی در بین دخترانی که در سطح مدارس فعالیت فیزیکی داشتند با آنهائی که هیچ فعالیت ورزشی انجام نمی دادند، وجود نداشت. بررسیهای غذائی نشان داد دریافت کالری، فیبر غذائی، تیامین، پیریدوکسی، کلسیم، فسفر در دخترانی که فعالیت فیزیکی داشتند از نظر آماری بیشتر از دخترانی بود که هیچ فعالیت در سطح مدارس نداشتند(05/0>P).همچنین دریافت منیزیم، پتاسیم، و کربوهیدرات در دخترانی که فعالیت فیزیکی داشتند از نظر آماری بیشتر از افرادی بود که هیچ فعالیتی نداشتند(01/0>P). بررسیهای حاصل از بسامد مصرف مواد غذائی نشان داد که بیشترین دفعات مصرف مواد غذائی در دختران ( هم آنهائی که فعالیت داشتند و هم آنهائی که فعالیت نداشتند) نان لواش بود، در حالی که مصرف دفعات در هفته نان بربری، شکلات، تخم مرغ، حبوبات( نخود و لوبیا)، سبزی خوردن و سیب در دخترانی که فعالیت فیزیکی داشتند بیشتر بود. دفعات مصرف جگر در هفته در دخترانی که هیچ فعالیت ورزشی نداشتند بیشتر بوده و هیچ اختلاف آماری بین شاخصهای آنتروپومتریک( قد، وزن، محیط وسط دور بازو و BMI) در دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت. نتیجه گیری: ورش درسطح مدارس می تواند در بهبود وضعیت تغذیه و سلامتی دختران دانش آموز نقش بسزائی داشته باشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی نعمتی
Uncontrolled Keywords:ورزش، سن شروع اولین قاعدگی، دانش آموز دختر
Subjects:QS Human Anatomy
WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:3260
Deposited By: Dr Ali Nemati
Deposited On:06 Jun 1391 14:47
Last Modified:28 May 1392 12:58

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...