title

ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود

حبیب زاده, شهرام and عینی, تقی and صادقیه اهری, سعید and صادقی, همایون and مشعوفی, مهرناز and یوسفی سادات, محرم and سید حاتمی, سارا and خدنگی, رامین and اسکندری, بهناز and صادقی, حسین (1384) ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود. [ research project ]

[img] PDF - Published Version
محدود به Repository staff only

506kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : همه ما مي دانيم كه نيازهاي متنوع و متفاوتي داريم كه منابع موجود براي دادن پاسخ به آن نيازها كافي نيست از اين رو اولويت بندي نيازهاي موجود يك شرط اوليه لازم است و فقدان چنين امري ممكن است به توزيع نامتوازن خدمات به نيازهاي گروه اقليت منجر شود (1 ) نيازسنجي فرايندي پويا و ديناميك است که براي تعيين نيازها و تواناييهاي (نقاط قوت و ضعف)يک جامعه به کار رفته و توانايي لازم را براي شناسايي اولويتهاي موجود و فراگير جامعه ايجاد نموده و طراحي يک برنامه عملي مشارکتي را در جهت بهبود وضع سلامت و کيفيت زندگي ميسر مي سازد از طرفي فرايند نياز سنجي ، فرصتي براي آموزش فراهم کرده و به اعضاي جامعه و مصرف کنندگان كمك ميكند در انتخاب راههاي جديد براي پاسخ دادن به نياز ها توفيق يابند (2) و اولويت بندي نيازها قدم بعدي براي طراحي اقدامات است (3) در جهان امروزي دسترسي به خدمات سلامت بصورت معكوس با ميزان نياز جمعيت دريافت كننده خدمات رابطه داشته است و ميزان دسترسي در نواحي مختلف جغرافيائي به شدت متغيراست (4) بايد اضافه كرد كه انتظارات مشتري از مهمترين اجزاء تغيير در نيازهاي مهم احساس شده است . (1) نياز (needs ) از ديدگاه پزشكان اقتصاد دانان و فيلسوف ها و جامعه شناسان تعبيرهاي متفاوتي داشته است . Need در خدمات سلامت به مفهوم ظرفيت سود برد ن است. Demand چيزي است كه بيمار آن را تقاضا دارد عرضه يا Supply عبارتست از خدمات ارائه شده سلامت كه به سياست هاي كشوري منابع در دسترس و علاقه مندي افرادي ارائه كننده خدمات بستگي دارد . (1) درك تفاوت بين نياز و خواسته مهم است و اين امر موضوعي ساده نيست . مثلا بچه ها براي پيشگيري از بيماريهاي عفوني نياز به ايمن سازي دارند ، خواسته ها گزينه هايي هستند که فکر مي کنيم نياز مذكور يعني سلانتي وعدم ابتلا به بيماري عفوني را پاسخ خواهند داد. آنها (wants -خواسته ها ) در واقع يکي از چندين روشي هستند که به حل مشکل مي انجامند ولي ضرورتا" باعث پيشگيري از مسئله يا پاسخگويي به يک نياز پايه نمي شوند.به عنوان طرح مثال : سالمنداني که نمي توانند به تنهايي امورات خود را اداره کنند به يک محيط سالم و حمايتي نياز دارند . خواسته want جامعه ممکن است sسراي سالمندان باشد در حالي كه حمايت فراگير وهمه جانبه در سطح جامعه يا کمک به تمامي امورات زندگي ممکن است روش بهتر ديگري بوده و نياز هاي آنها را بصورت مناسب تري بر آورده سازد.(2) نكته مهم در مورد نيازهاي سلامت آنست كه اين نيازها دائما در حال تغيير بوده و با ساير شاخص هاي سلامت كه ابعاد اجتماعي و محيطي دارند نظير آموزش تغذيه مسكن و اشتغال تداخل مي كنند .(1) فرايند نيازسنجي متدي سيستماتيك را طراحي مي كند تا بر اساس نتايج آن نيازهاي پاسخ داده نشده ي سلامت پاسخ هاي مطلوب خود را دريافت نمايند. از اين رو در اين فرايند برخورداري از ديد اپيدميولوژيك كيفي و اولويت گرا با تحليل هزينه ضرورت داد در انتهاي اين فرايند نيازها از ديد اقتصادي اخلاقي و باليني متعادل شده و آنچه بايد انجام شود را تعيين مي كنند . (1) نيازسنجي نوسط خود مردم با ايجاد احساس مسئوليت در برابر يافته ها كسب اگاهي عميق از مشكلات و رسيدن به اجماع در مورد حل مشكلات اصلي همراه مي شود و به همراه خود، ابزارهاي توسعه را به همراه خواهد آوردItem Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :شهرام حبیب زاده
مجری اصلی :تقی عینی
همکار طرح :سعید صادقیه اهری
Additional Information:سایر همکاران : منافي، مرادزاده، قهرمانپور، عليزاده، لطفي، رحيمي ،محمديان،
Subjects:W Health professions
WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:333
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:24 Jul 1388 08:03
Last Modified:28 Jan 1392 08:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...