title

ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود

حبیب زاده, شهرام ، عینی, تقی ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی, همایون ، مشعوفی, مهرناز ، یوسفی سادات, محرم ، سید حاتمی, سارا ، خدنگی, رامین ، اسکندری, بهناز ، صادقی, حسین (1384) ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

506kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : همه ما مي دانيم كه نيازهاي متنوع و متفاوتي داريم كه منابع موجود براي دادن پاسخ به آن نيازها كافي نيست از اين رو اولويت بندي نيازهاي موجود يك شرط اوليه لازم است و فقدان چنين امري ممكن است به توزيع نامتوازن خدمات به نيازهاي گروه اقليت منجر شود (1 ) نيازسنجي فرايندي پويا و ديناميك است که براي تعيين نيازها و تواناييهاي (نقاط قوت و ضعف)يک جامعه به کار رفته و توانايي لازم را براي شناسايي اولويتهاي موجود و فراگير جامعه ايجاد نموده و طراحي يک برنامه عملي مشارکتي را در جهت بهبود وضع سلامت و کيفيت زندگي ميسر مي سازد از طرفي فرايند نياز سنجي ، فرصتي براي آموزش فراهم کرده و به اعضاي جامعه و مصرف کنندگان كمك ميكند در انتخاب راههاي جديد براي پاسخ دادن به نياز ها توفيق يابند (2) و اولويت بندي نيازها قدم بعدي براي طراحي اقدامات است (3) در جهان امروزي دسترسي به خدمات سلامت بصورت معكوس با ميزان نياز جمعيت دريافت كننده خدمات رابطه داشته است و ميزان دسترسي در نواحي مختلف جغرافيائي به شدت متغيراست (4) بايد اضافه كرد كه انتظارات مشتري از مهمترين اجزاء تغيير در نيازهاي مهم احساس شده است . (1) نياز (needs ) از ديدگاه پزشكان اقتصاد دانان و فيلسوف ها و جامعه شناسان تعبيرهاي متفاوتي داشته است . Need در خدمات سلامت به مفهوم ظرفيت سود برد ن است. Demand چيزي است كه بيمار آن را تقاضا دارد عرضه يا Supply عبارتست از خدمات ارائه شده سلامت كه به سياست هاي كشوري منابع در دسترس و علاقه مندي افرادي ارائه كننده خدمات بستگي دارد . (1) درك تفاوت بين نياز و خواسته مهم است و اين امر موضوعي ساده نيست . مثلا بچه ها براي پيشگيري از بيماريهاي عفوني نياز به ايمن سازي دارند ، خواسته ها گزينه هايي هستند که فکر مي کنيم نياز مذكور يعني سلانتي وعدم ابتلا به بيماري عفوني را پاسخ خواهند داد. آنها (wants -خواسته ها ) در واقع يکي از چندين روشي هستند که به حل مشکل مي انجامند ولي ضرورتا" باعث پيشگيري از مسئله يا پاسخگويي به يک نياز پايه نمي شوند.به عنوان طرح مثال : سالمنداني که نمي توانند به تنهايي امورات خود را اداره کنند به يک محيط سالم و حمايتي نياز دارند . خواسته want جامعه ممکن است sسراي سالمندان باشد در حالي كه حمايت فراگير وهمه جانبه در سطح جامعه يا کمک به تمامي امورات زندگي ممکن است روش بهتر ديگري بوده و نياز هاي آنها را بصورت مناسب تري بر آورده سازد.(2) نكته مهم در مورد نيازهاي سلامت آنست كه اين نيازها دائما در حال تغيير بوده و با ساير شاخص هاي سلامت كه ابعاد اجتماعي و محيطي دارند نظير آموزش تغذيه مسكن و اشتغال تداخل مي كنند .(1) فرايند نيازسنجي متدي سيستماتيك را طراحي مي كند تا بر اساس نتايج آن نيازهاي پاسخ داده نشده ي سلامت پاسخ هاي مطلوب خود را دريافت نمايند. از اين رو در اين فرايند برخورداري از ديد اپيدميولوژيك كيفي و اولويت گرا با تحليل هزينه ضرورت داد در انتهاي اين فرايند نيازها از ديد اقتصادي اخلاقي و باليني متعادل شده و آنچه بايد انجام شود را تعيين مي كنند . (1) نيازسنجي نوسط خود مردم با ايجاد احساس مسئوليت در برابر يافته ها كسب اگاهي عميق از مشكلات و رسيدن به اجماع در مورد حل مشكلات اصلي همراه مي شود و به همراه خود، ابزارهاي توسعه را به همراه خواهد آوردنوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :شهرام حبیب زاده
مجری اصلی :تقی عینی
همکار طرح :سعید صادقیه اهری
اطلاعات اضافی :سایر همکاران : منافي، مرادزاده، قهرمانپور، عليزاده، لطفي، رحيمي ،محمديان،
موضوعات :W حرفه پزشکی
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :333
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :24 مهر 1388 08:03
آخرین تغییر :28 فروردین 1392 08:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...