title

مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بیماران با کولیت اولسروز بستري شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از سال 1383-1389

عبدالمحمدیان, سویل and مبینی, الهام and متین, المیرا and خلیل پور, مریم and امانی, فیروز (1390) مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بیماران با کولیت اولسروز بستري شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از سال 1383-1389. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
Preview
Text
904kB
[img]
Preview
Text - Published Version
237kB

Persian Abstract

مقدمه: بیماری کولیت اولسروز یک بیماری التهابی مزمن عودکننده ی روده با علت ناشناخته است و در دسته ی بیماریهای التهابی نهانزاد روده( IBD) قرار می گیرد. بیماری کولیت اولسروز و کرون جزء بیماریهای شایع گوارشی محسوب نمی شوند و با افزایش مرگ و میر همراه نیستند ولی به علت تاثیر بر روی کیفیت زندگی، افزایش موربیدیتی و میزان عود و افزایش اخیر شیوع آنها مورد توجه می باشند. شناخت خصوصیات اپیدمیولوژیک، عوامل خطر ولوکالیزاسیون بیماری در مدیریت بیماری نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعيين مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران با كوليت اولسروز در بيمارستان امام خميني شهر اردبيل بود. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی- مقطعی به صورت گذشته نگر و بر روی پرونده بیماران بستري شده در بيمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سالهای 89-1383 انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با مراجعه به پرونده بیماران انجام گرفت. معیار های کولونوسکوپی درگیری کولون، وجود هر کدام از درجات زیر شامل درجه یک: درگیری رکتوم، درجه دو: درگیری رکتوسیگموئید، درجه سه: درگیری کولون سمت چپ، درجه چهار: پان کولیت و در صورت نبود هیچ کدام از معیارهای مذکور به عنوان مواردی که تعیین طول قطعی التهاب به علت عدم انجام کولونوسکوپی کامل مقدور نشده است( درجه پنج)، قلمداد می شد. در بررسی های انجام شده وجود بیوپسی سازگار با کولیت اولسروز نیز مدنظر قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها :از مجموع 80 پرونده بیمار با تشخیص قطعی کولیت اولسروز که در میانگین سنی(85-10سال)36.41 با انحراف معيار18.43 قرار داشتند، 38 مرد(47.5%) و 42 زن(52.5%)، 20 مجرد(25%) و 60 متاهل(75%)، 53 شهری(66.25%) و 27 روستایی(33.75%)، 22 نفر(27.5%) بی سواد، 54 نفر(67.5%) با سوادِ زیر دیپلم و 4 نفر(5%) با سوادِ بالای دیپلم بودند. 3 نفر(3.75%) از بیماران دارای سابقه فامیلی مثبت از لحاظ ابتلا به کولیت اولسروز بودند. 5 نفر(6.25%) سابقه مصرف سیگار، 2 نفر(2.5%) سابقه مصرف اوپیوم و 4 نفر(5%) سابقه مصرف الکل داشتند. از بین 42 زن بیمار، 22 نفر(52.38%) تاریخچه ای از مصرف OCP را داشتند. در بین بیماران 4 نفر(5%) دارای سابقه آپاندکتومی بودند. در بررسی یافته های کولونوسکوپی یک نفر(1.25%) درگیری رکتوم، 27 نفر(33.75%)درگیری رکتوسیگموئید، 23 نفر(28.75%) درگیری کولون سمت چپ، 4 نفر(5%) درگیری پان کولیت داشتند و در 25 نفر(31.25%) تعیین طول قطعی التهاب به علت عدم انجام کولونوسکوپی کامل مقدور نشده بود. 31 بیمار(38.75%) بیوپسی سازگار با کولیت اولسروز داشتند. نتیجه گیری: نتايج نشان داد كه الگوي بيماري در شهر اردبيل نسبت به ساير جاها كمي متفاوت بوده كه لازم است مطالعات جامعي در زمينه شناخت اپيدميولوژيك بيماري در آينده و در راستاي تعيين بروز و شيوع دقيق بيماري و كاهش موارد مبتلا به بيماري در شهر اردبيل انجام داد.Item Type:Conference or Workshop Item (Lecture)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سویل عبدالمحمدیان
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:کولیت اولسروز، بیماری التهابی روده، اردبيل
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:3354
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:09 Mar 1391 12:27
Last Modified:01 Dec 1391 08:59

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...