title

نیاز دانشجویان پزشکی به یادگیری برنامه آموزشی ایمنی بیمار

درگاهی, رقیه ، مهرنوش, نسرین ، نوروزی, حسین (1390) نیاز دانشجویان پزشکی به یادگیری برنامه آموزشی ایمنی بیمار. در: اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار, 4-6 آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
703kB

خلاصه فارسی

مقدمه : نياز دانشجویان به یادگيری چگونگی ارائه خدمات سلامت ایمن تر با افزایش آگاهی نسبت به آسيب های ناشی از مراقبت های سلامت پدید آمد. برنامه آموزشی ايمني بيمار با هدف حمایت و تقویت دانشکده های پزشکی دنيا برای بکارگيری آموزش های ایمنی بيمار یک برنامه آموزشی جامع ارائه می کند تا ایمنی بيمار را در سطح جهان بهبود بخشيده و در نهایت دانشجویان را برای کار بالينی مطمئن آماده سازد. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه مروری و سیستماتیک از منابع اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی می باشد. یافته ها : در اين پژوهش یازده عنوان اصلی با موضوعات متنوع برای کاربرد عملی و ارزیابی در برنامه آموزشی به دست آمد که شامل ایمنی بیمار، عوامل انسانی در ایمنی بیمار، تاثیر سیستمها بر ایمنی بیمار، کارگروهی اثربخش داشتن، پندگيری ودرس عبرت از خطاها، شناخت و اداره کردن مخاطرات بالينی، مقدمه ای بر روشهای بهبود کيفيت، پايبندي در ارتباط با بيمار و مراقبين سلامت، به حداقل رساني عفونت از طريق بهبود سيستم کنترل عفونت، ايمني بيمار و مداخلات تهاجمي و بالابردن ايمني در درمان می باشد. نتیجه گیری: دانشجویان پزشکی به عنوان پزشکان آینده لازم است در باره ایمنی بيمار بياموزند و بهترین آموزش از طریق تجربه عملی و دریافت بازخورد از آموزش دهندگان توام با راهنمایی و آماده سازی است. آنها باید بياموزند که مراقبتهای سلامت ایمن ارائه کنند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه درگاهی
کلید واژه ها:ایمنی بیمار ، برنامه آموزشی، دانشجویان پزشکی، یادگیری
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :3412
ارائه شده توسط : خانم نسرین مهرنوش
ارائه شده در تاریخ :02 مرداد 1391 09:49
آخرین تغییر :21 مرداد 1392 11:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...