title

hTERT DNA سرمی به عنوان یک معرف برای سرطانهای معده و مری در استان اردبیل

حسینی اصل, سید سعید and شیرزاد, زهره and اخوان, هما and یزدانبد, عباس and پورفرضی, فرهاد and مأذنی, محمد and دیده ور, رضا (1390) hTERT DNA سرمی به عنوان یک معرف برای سرطانهای معده و مری در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

[img]
Preview
Text - Published Version
60kB

Official URL: http://worldgicancer.com/wcgi/wgic2011/index.html

Persian Abstract

زمینه: در ایران، سرطان معده به عنوان شایعترین سرطان در میان مردان و سومین سرطان شایع در بین زنان گزارش شده است. استان اردبیل واقع در شمال غرب ایران، واجد بالاترین نرخ سرطان معده در سطح کشور می باشد. سرطان مری شکل نسبتا نادرتری از سرطان می باشد که در برخی نقاط جهان نظیر بلژیک، چین، ایران، ایسلند، ژاپن، هند و بریتانیا و نیز مناطق اطراف دریاچه خزر به طور قابل توجهی شیوع بالاتری دارد. انجمن سرطان امریکا گزارش نموده است که در سال 2007، تقریبا 15560 مورد ابتلای جدید به سرطان مری در ایالات متحده گزارش شده است. سرطان مری به عنوان ششمین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان شناخته شده است. در طی سالیان اخیر، اسید نوکلئیکهای گردشی در سرم و پلاسما به عنوان معرفهای مناسبی برای بسیاری از انواع سرطانها معرفی شده اند. در مطالعه حاضر، سطح سرمیDNA زیر واحد کاتالیتیک آنزیم تلومراز (hTERT) در نمونه های سرطانی و گروه کنترل مورد بررسی زو مقایسه قرار گرفتند. روشها: استخراج DNA بر روی نمونه سرمی بدست آمده از 100 بیمار مبتلا به سرطان معده، 100 بیمار مبتلا به سرطان مری و 100 داوطلب فاقد هرگونه سرطان در میان بستگان درجه 1 تا 3 انجام گردید. بررسی کمی میزان hTERT DNA توسط بررسی Taqman با دستگاه Realk-time PCR و بهره مندی از رقتهای مناسب سرمی جهت رسم نمودارهای استاندارد انجام پذیرفت. نتایج: نتایج بدست آمده کیفی حاکی از وجود hTERT DNA در میان 45٪ ، 69٪ و 24٪ از گروه سرطان معده، مری و کنترل ، به ترتیب بود. این نتایج نشاندهنده وجود اختلاف معنی دار میان بیماران و گروه کنترل بود. بررسیهای کمی نیز این امر را به صورت پررنگتری تایید نمودند. بحث: یافتن عوامل پیش آگهی توسط روشهای غیر تهاجمی می تواند به مدیریت درمانی و تشخیصی، علی الخصوص در مورد سرطانهای واجد بقای کمتر نظیر معده و مری کمک نماید.

Title

hTERT CIRCULATING DNA AS AN INDICATOR FOR GASTRIC AND ESOPHAGEAL CANCERS IN ARDABIL, IRAN

English Abstract

Background: In Iran, Gastric Cancer (GC) is the most common cancer in the men and has been detected as the third among woman. Ardabil province, in northwestern Iran, has the highest rate of GC in this country. Esophageal Cancer (EC) is a relatively rare form of cancer, but some world areas have a markedly higher incidence than others: Belgium, China, Iran, Iceland, India, Japan, the United Kingdom, appear to have a higher incidence, as well as the region around the Caspian Sea. The American Cancer Society estimates that during 2007, approximately 15,560 new esophageal cancer cases will be diagnosed in the United States. Esophageal cancer is the 6th most common cause of cancer death in the world. Among last years, circulating nucleic acids on serum and plasma have been detected as an indicator in some cancers. In the present investigation, detecting the human TElomerase Reverse Transcriptase (hTERT) DNA as catalytic subunit of telomerase on serum of cancer affected patients compared to control group has been studied. Methods: DNA extraction was carried out on serum samples obtained from 100 primary GC affected patients, 100 primary EC affected patients and 100 participants with any detected cancer affecting persons in their 1st to 3rd degree of relatives as control group for each type of cancer. Quantitation detecting the hTERT DNA was performed by the TaqMan assay on Real time PCR system by using appropriate serial dilutions of genomic DNA to create standard curve. Results: Qualitative findings showed hTERT DNA presentation in 45.4%, 68.5%, and 23.9% of GC group, EC group, and controls, respectively. Those tend to significant associations between hTERT DNA in the serum and GC and EC in our province. Quantitative amounts of detected hTERT DNA were associated with gastric and esophageal carcinomas and the tumors pathologic indicators as well. Conclusion: Finding prognostic factors by non-invasive assays could help us to manage the therapeutic and diagnostic procedures, especially for cancers with low survival such as GC and EC. Also, associations found between hTERT in the serum and pathologic data indicate on the important role of telomerase activation in gastric and esophageal tumorogenesis.

Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : انگلیسی
نویسنده مسئول :سید سعید حسینی اصل
نویسنده :زهره شیرزاد
نویسنده :هما اخوان
نویسنده :عباس یزدانبد
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده :محمد مأذنی
نویسنده :رضا دیده ور
Uncontrolled Keywords:hTERT DNA ، سرطان معده، سرطان مری، پیش آگهی، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):hTERT DNA, Gastric cancer, Esophageal cancer, Prognosis, Ardabil
Subjects:QZ Pathology
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Genetics
ID Code:3469
Deposited By: Dr S Saied Hosseini-Asl
Deposited On:28 May 1391 10:09
Last Modified:20 Mar 1392 07:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...