title

تاثير فشار بر نقطه سانينجيائو- هوگو بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا: كارآزمايي باليني تصادفي شده

کاظم زاده, رأفت and صحتی شفایی, فهیمه and حشمت, رضا and امانی, فیروز (1391) تاثير فشار بر نقطه سانينجيائو- هوگو بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا: كارآزمايي باليني تصادفي شده. در: يازدهمين كنگره بين المللي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 1-3 شهريور 1391, تبريز- سالن پتروشيمي.

[img]
Preview
Text - Published Version
652kB

Persian Abstract

زمينه و هدف: درد زايمان دردي است حاد كه از لحاظ شدت و موقعيت بسيار متنوع است. اين درد خصوصا در نخست زاها شديدتر و طولاني تر بوده و ممكن است به از دست رفتن اعتماد به نفس و پيدايش آشفتگي در اين زنان بيانجامد. یکی از مهمترین اهداف نظام بهداشتی درمانی، مراقبت مطلوب از مادران در هنگام زایمان و تسکین درد آنان می باشد، كه يكي از اين روشها استفاده از طب فشاري است. اين پژوهش به منظور تعيين تاثير فشار در نقطه سانينجيائو- هوگو بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا انجام گرفته است. روش ها: اين كارآزمايي باليني تصادفی بر روي 84 نفر از زنان نخست زای مراجعه كننده به بيمارستانهاي سبلان و علوي استان اردبيل انجام گرفت. شركت كنندگان توسط بلوك بندي تصادفي 4 و 6 تايي به دو گروه مداخله وكنترل تقسيم شدند. شدت درد قبل از مداخله در ديلاتاسيونهاي 4، 6، 8 و 10 سانتي متر با استفاده از مقياس سنجش درد (VAS) اندازه گيري شد و بعداز مداخله نيز شدت درد مجدا اندازه گيري شد. در پايان ميانگين شدت دردهاي ثبت شده در ديلاتاسيون-هاي فوق قبل و بعد از مداخله در هر گروه دو به دو تعيين و مقايسه شد، براي تجزيه و تحليل داده ها از آمارتوصيفي وآزمون هاي t- test paired ، Independent sample t-test وكاي دو در محيط SPSS/ver16 استفاده شد. يافته ها: ميانگين شدت درد در گروه مداخله در ديلاتاسيون هاي 4، 6، 8، 10 سانتي متر قبل از مداخله به ترتيب (1.72± 5.88، 1.34 ± 7.26، 1.22 ± 7.78، 1.01±8.42) بود و ميانگين شدت درد بعد از مداخله در ديلاتاسيونهاي فوق به ترتيب (1.51± 4.04، 1.32±4.52، 1.35 ±4.66، 1.69 ± 5.59) بود. ميانگين شدت درد بعد از مداخله در گروه مداخله در ديلاتاسيون هاي 4، 6، 8 و 10 سانتي متر به طور معني دار كمتر از گروه كنترل بود (P=0.001). نتيجه گيري:از آنجائی که فشار بر نقطه سانينجيائو- هوگو در ديلاتاسيونهاي مختلف باعث كاهش شدت درد زايمان شد لذا پیشنهاد می شود که از این روشهای غیر داروئی کاهش درد زایمانی در بخشهای لیبر استفاده شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رأفت کاظم زاده
نویسنده :فهیمه صحتی شفایی
نویسنده :رضا حشمت
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:طب فشاري، سانينجيائو، هوگو، شدت درد زايمان
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:3502
Deposited By: خانم رافت کاظم زاده
Deposited On:02 Jul 1391 11:55
Last Modified:01 Feb 1394 05:37

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...