title

بررسی علائم بالینی و مشخصات دموگرافیک و عوامل موثر در مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی و تامین اجتماعی اردبیل در سال 1390

صادقیه اهری, سعید and فرزانه, اسماعیل and آذری, شهین (1391) بررسی علائم بالینی و مشخصات دموگرافیک و عوامل موثر در مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی و تامین اجتماعی اردبیل در سال 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
404kB
[img] Text - final reserch project report
65kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (SPSS) - final reserch project report
محدود به Repository staff only

7kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله : رشد روز افزون جمعیت ، نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را روز به روز بیشتر می نماید. متاسفانه امروزه در بیشتر کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه ، سلاح آفت کش (سم) و انجام مبارزه شیمیایی نقشی اصلی در حفاظت محصولات ایفا می کند ، غالبا به دلیل عدم آشنایی کافی کاربران سموم با اصول صحیح مبارزه ، این کار به صورت ناقص و یا بی رویه صورت می گیرد. ما در این مطالعه برآنیم که به بررسی علایم بالینی و مشخصات دموگرافیک و عوامل متعدد در مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات گیاهی را در مراجعین بیمارستان امام خمینی و تامین اجتماعی استان اردبیل در سال 1390 بپردازیم. مواد و روش ها : این مطالعه بر روی تمامی بیمارانی که در 1390 با مسمومیت به آفت کش ها به بیمارستان امام خمینی (ره) و سبلان شهرستان اردبیل مراجعه کرده اند، می باشد. در این مطالعه ويژگي هاي فردي (سن ، جنس ، محل سكونت ، شغل ، وضعيت تاهل) نوع ماده علف کش ،علت مسموميت ،فصل مسموميت ، سابقه بيماري جسمي و رواني و علايم باليني در چک لیست هایی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماریSPSS v16 می کنیم. نتایج : در این مطالعه 245 بیمار(184 بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) و 61 بیمار در بیمارستان سبلان) وارد مطالعه شدند. فسفید با 86 نفر(1/35 درصد) شایع ترین آفت کشی بود. اکثریت بیماران با 162 نفر (1/66 درصد) جنسیت مونث، میانگین سنی بیماران 52/30 سال و شایع ترین بازه سن 30-20 سال با 89 مورد(3/36 درصد) بود. فصل تابستان با 112 مراجعه کننده (7/39 درصد) بیشترین میزان پذیرش، در 191 بیمار (95/77%) علت مسمومیت آگاهانه و شایع ترین علامت بیماران علایم گوارشی بود. 38/29 درصد بیماران با علامت تنفسی 65/32 درصد با علامت عصبی، 86/42 درصد با علامت چشمی، 93/88 درصد با علامت گوارشی، 71/25 درصد با علامت قلبی عروقی، 75/7 درصد با علامت کلیوی مراجعه کرده بودند. نتیجه گیری: با توجه به عوارض، بار مالی و مرگ و میر، لازم است اقداماتی آموزشی در جهت نگهداری و استفاده صحیح به کشاورزان، عدم دسترس بودن، عدم نگهداری در بطری های نوشابه و نیز استفاده از ظروف برچسب دار برای نگهداری این مواد صورت گیرد.

Title

Evaluation of clinical and demographic factors of the toxicity of pesticides in agriculture and social security referred to Imam Khomeini hospital of Ardabil in 1390

English Abstract

Introduction Increasingly population growth resulted to increase needs to agricultural production and foods. Unfortunately today, in most countries, especially in developing countries, pesticides weapons (poison) and chemical fighting play major role in protection products, often due to inadequate knowledge of pesticide users with the principles of proper fighting, this work is done incomplete or irregular. We intended to evaluate clinical symptoms, demographic properties and several factors in poisoning caused by herbal pesticides in persons who referred to Emam Khomeiny and Sabalan hospitals in Ardabil province in 2011. Material and Method This study carried out on all patients who referred to Emam Khomeiny and Sabalan hospitals in Ardabil province in 2011 with pesticides poisoning. In this study individual properties (age, gender, residence place, job, marriage statues) pesticide type, poisoning cause, poisoning season, mental and physical disease back ground and clinical symptoms were evaluated in check lists. After completing check lists obtained data were entered in to SPSS v16 software. Results In this study 245 patients (184 and 61 cases were hospitalized in Emam Khomeiny and Sabalan hospitals respectively) were enrolled. aluminum phosphide with 86 cases (35.1%) was the most common pesticide. Majority of patients with 162 patients (66.1%) were women, the age average of patients was 30.52 years and the most common age range was 20-30 years with 89 cases (36.3%). Summer season with 112 cases (39.7%) had the most reception; in 91 patients (77.95%) poisoning reason was intentional and the most common symptom was gastrointestinal in patients. 29.38% of patients with respiratory symptoms, 32.65% with neurological, 42.86% with ocular, 88.93% with gastrointestinal, 25.71% with cardiovascular and 7.75% with renal symptoms had referred. Conclusion As regard to morbidity, financial burden and morality, it is necessary that educational actions are done for protecting, proper usage to farmers, lack of availability, lack of storage in drink bottles and also applying labeled glassware for food storage.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :اسماعیل فرزانه
نگارنده :شهین آذری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0412
Uncontrolled Keywords:آفت كش ها ،مسموميت، علايم باليني مسموميت
کلیدواژه ها (انگلیسی):pesticides, poisoning, clinical symptoms
Subjects:QV pharmacology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:3575
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:09 Jul 1391 10:49
Last Modified:21 Feb 1399 08:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...