title

بررسی علائم بالینی و عوامل همراه در مسمومیت های ناشی از مواد مخدر ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان سبلان اردبیل در سال 1390

فرزانه, اسماعیل and صادقیه اهری, سعید and اعتماد, فاطمه (1391) بررسی علائم بالینی و عوامل همراه در مسمومیت های ناشی از مواد مخدر ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان سبلان اردبیل در سال 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
97kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

862kB
[img] Text - final reserch project report
253kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

509kB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

6kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : در عصر حاضر مساله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته است و در عین حال گسترش جهانی داشته است که علت این گسترش جهانی تولید بالای مواد مخدر ، افزایش خلوص آنها و قیمت پایین این مواد بوده است. از این رو ما برآنیم تا در این مطالعه به بررسی علائم بالینی و مشخصات دموگرافیک و عوامل موثر (سن ، جنس و...) درمسمومیت های ناشی از مواد مخدر در بیمارستان امام خمینی و تامین اجتماعی شهرستان اردبیل بپردازیم تا با شناخت دقیق این عوامل راهکارهای جدیدی برای تشخیص هرچه سریعتر این مسمومیت ها بیابیم. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی بیمارانی است که از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1390 با مسمومیت به مواد مخدر(اوپیوئیدها، متادون، شیشه، کراک، ترامادول، هروئین و ...) به بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان سبلان شهرستان اردبیل مراجعه کرده اند، می باشد. اطلاعات بیماران از جمله ويژگي هاي فردي ( سن ، جنس ، محل سكونت ، شغل ، وضعيت تاهل) نوع مواد مخدر ،علت مسموميت ،فصل مسموميت ، سابقه بيماري جسمي و رواني و علايم باليني از بیماران اخذ گردید و وارد برنامه آنالیز آماریSPSS v16 می کنیم. سپس با استفاده از روش های آمار تحليلي(Chi-square و T-test) به آنالیز داده ها می پردازیم. نتایج: در این مطالعه 282 بیمار وارد مطالعه شدند. از این میان 201 بیمار در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری و 81 بیمار در بیمارستان سبلان بستری بودند. ترامادول با 110 نفر(39 درصد) شایع ترین ماده مخدری منجر به مسمومیت بیماران بود. اکثریت بیماران با 230 نفر (6/81 درصد) جنسیت مذکر داشتند. شایع ترین سن بیماران در بازه سنی 30-20 سال با 106 مورد(6/37 درصد) بود. 244 بیمار (5/86 درصد) اهل و ساکن شهر و بیشتر بیماران با 70 مورد(8/24 درصد) دارای سطح تحصیلات ابتدایی بودند. فصل بهار شایع ترین فصل مراجعه بیماران بود. علت مسمومیت در 251 بیمار (89%) آگاهانه بوده در 31 مورد(11%) بدون آگاهی بود. 237 بیمار(84 درصد) دارای علایم بالینی بودند. در بیماران مورد بررسی 126 بیمار دارای علایم تنفسی، 254 بیمار با علایم عصبی،177 بیمار با علایم چشمی، 189 بیمار با علایم گوارشی، 84 بیمار با علایم قلبی عروقی، 85 بیمار با علایم کلیوی، 25 بیمار(5/10%) با هیپو ترمی و 11 بیمار(6/4%) با هیپرترمی مراجعه کرده بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات قبلی نشان می دهد که مسمومیت با مواد مخدر از شایع ترین موارد مسمومیت ارجاع شده به اورژانس بیمارستان ها می باشد که از این رو می توان به اقداماتی در خصوص پیشگیری از مصرف و نیز افزایش سطح آگاهی پرسنل درمان در انجام اقدامات نجات بخش این بیماران صورت گیرد و نیز با توجه به اینکه مصرف ترامادول بیش از سایر مواد مخدر، باعث مسمومیت افراد می شود که این می تواند در نتیجه فروش بی رویه و بدون نسخه پزشک این دارو در داروخانه ها باشد.

Title

Evaluation of clinical manifestations and coexistent factors on toxicity of opiate in patients referred to Imam khomeyni and Sabalan Hospitals in Ardabil in 2011-2012

English Abstract

In current center, drugs problem has taken a risky and quite complex shape to itself. As well as it has been global distribution that the causes of it are: high production, increased purity and low price. Hence we intend to survey the clinical symptoms, demographic properties and effective parameters (age, gender and etc.) in poisoning caused by drugs in Ardabil Imam Khomeini and Sabalan Hospitals, and so founding now solution to early diagnosis of these poisoning with exact recognition in these factors. Material and Methods: This study is a descriptive and cross sectional study. In current study the statistical population is included all patients who referred to Imam Khomeini and Sabalan Hospitals from beginning to end of 2011 with poisoning caused by drugs (opioids, methadone, Methamphetamine, Crack, teramadol, heroin and etc). Patients’ information such as individual characteristics (age, gender, living location, job and marital status), drugs type, poisoning cause, poisoning season, physical and mental illness history and clinical symptoms were obtained from patients and entered in SPSS statistical software. Then we analyzed data by using statistical and analytical methods (Chi square and T-test). Results: In this study 282 patients were enrolled. Among them 201 and 81 patients were hospitalized in Imam Khomeini and Sabalan Hospitals respectively. Teramadol with 110 persons (39%) was the most prevalence drug that led to the poisoning. Majority of patients with 230 patients (81.6%) were boy. The most common age in patients was in range 20-30 years with 106 cases (37.6%). 244 patients (86.5%) were lived in this city and the most patients with 70 cases (24.8%) had primary education level. Spring season was the most commonly season for referring. The poisoning case in 251 patients (89%) was consciously and 31 cases (11%) had no awareness. 237 patients (84%) had clinical symptoms. In studied patients 126 patients with respiratory symptoms, 254 patients with neurological symptoms, 177 patients with optic symptoms, 189 patients with gastrointestinal symptoms, 84 patients with cardiovascular symptoms, 85 cases with kidney symptoms, 25 patients (10.5%) with hypotermi and 11 patients (4.6%) with hypertermi were referred. Conclusion: obtained results in this study and comparing them with previous studies showed that poisoning by drugs is the most poisoning that caused referring to hospital emergence, so some action can be done on preventing consumption and also increasing the awareness level of treatment personnel to do some care for these patients. And with regard that Teramadodol consumption more than other drugs led to persons poisoning, so this can be results from its excess sale without a prescription in drugstores.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :اسماعیل فرزانه
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :فاطمه اعتماد
Additional Information:شماره پایان نامه: 0410
Uncontrolled Keywords:مسمومیت ، اوپیوئید ، ترامادول
کلیدواژه ها (انگلیسی):poisoning , opioid , tramadol
Subjects:QV pharmacology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:3586
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:10 Jul 1391 08:43
Last Modified:21 Feb 1399 08:59

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...