title

فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : تركيبات ضد قارچ

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت دوم : تركيبات ضد قارچ. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
719kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=6

خلاصه فارسی

تركيبات ضد قارچ در اين جلسه دانشجو با داروهاي ضد قارچ آشنا مي شود و قادر خواهد بود كه به سوالات زير جواب دهد مكانيسم عمل داروهاي ضد قارچ آزولي وپلي ان را بيان كند كاربرد باليني آمفوتريسين ب؛ فلوسيتوزين؛ آزول ها بطور جداگانه و تربينافين را ذكر كند فارماكوكينتيك و سميت آمفوتريسين را شرح دهد فارماكوكينتيك؛ سميت و تداخلات دارويي آزول ها را توضيح دهد داروهاي عمده ضد قارچ موضعي را نام ببرد تركيبات ضد ويروس بعد از اتمام اين جلسه دانشجو مي تواند مفاهيم مربوط به داروهاي ضد ويروس را درك كند و بتواند به سوالات زير جواب دهد مراحل اصلي تكثير ويروسي را كه مي توانند هدف داروهاي ضد ويروس باشد را ترسيم كند مكانيسم عمل داروهاي ضد هرپس را توضيح داده و بيان كند كه مقاومت ويروس هاي HSV و CMV به چه شكل بوجود مي آيد خصوصيات فارماكوكينتيكي خاص و عوارض جانبي آسيكووير؛ ژانسيكووير؛ سيدوفووير و فوسكارنت را بيان كند مكانيسم ضد HIV تركيباتي مانند زيدوويودين؛ اينديناوير و انفوويرتايد را توضيح دهد عوارض جانبي عمده تركيبات ضد ايدز به تناسب هر دارو را نام ببرد ويژگي هاي اصلي داروهاي مورد استفاده در درمان HBV و HCV را شرح دهد مكانيسم عمده تركيبات ضد انفلونزا را ارائه دهدنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - تركيبات ضد ويروس - تركيبات ضد قارچ
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3656
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 13:20
آخرین تغییر :21 آبان 1391 14:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...