title

فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : فارماکوکینتیک و فارماکودینامی

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی پزشکی قسمت اول : فارماکوکینتیک و فارماکودینامی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
217kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
588kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=4

خلاصه فارسی

فارماکوکینتیک و فارماکودینامی:تجویز منطقی دارو و الگوی زمانی اثر دارو بعد از اتمام این جلسه دانشجو قادر خواهد بود که: خصوصیات فارماکوکینیکی را بیان کند حجم توضیح دارو شرح دهد و فرمول محاسباتی آن را بیان کند کلیرانس را تعریف کرده وفرمول محاسباتی آن را بیان کند حذف محدود به ظرفیت را توضیح دهد حذف وابسته به جریان خون را با ذکر مثال های توضیح دهد نیمه عمر را تعریف کرده و فرمول محاسباتی و نمودار آن را شرح دهد مباحث مربوط به انباشتگی دارو را توصیف کند بهره دهی درمانی را بیان کرده و روش اندازه گیری آن راذکر کند فاکتور های مهم تاثیر گذار در بهره دهی درمانی را نام ببرد انواع موارد مربوط به الگوی زمانی تاثیر دارو را نام برده و مختصراً توضیح دهد روش های تعیین رژیم داروی را با استفاده از یک مثال شرح دهد دوز نگهدارنده و اولیه و اهمیت آن را بیان کند ارتباط بین فارماکوکینتک و فارماکودینامی در تاثیر دارو را بیان کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : انگلیسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکولوژی - فارماکوکینتیک - فارماکودینامی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3659
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 آبان 1391 13:52
آخرین تغییر :21 آبان 1391 11:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...