title

فارماکولوژی : فارماکوکینتیک

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی : فارماکوکینتیک. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
400kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=18

خلاصه فارسی

فارماکوکینتیک در این جلسه دانشجویان با بخشی از فارماکولوژی آشنا می شوند که در آن به مباحثی همچون جذب، توزیع و حذف دارو پرداخته می شود و اهمیت پارامتر های چون کلیرانس، حجم توزیع، نیمه عمر و پنجره درمانی توضیح داده می شود اهداف: آشنایی با مفاهیم اصلی فارماکوکینتیک و امکان تعمیم آن به موارد کاربردینوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکوکینتیک - جذب دارو - توزیع دارو - درمان
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3666
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 08:32
آخرین تغییر :08 آبان 1391 13:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...