title

فارماکولوژی : متابولیسم داروها

بهلولی, شهاب (1391) فارماکولوژی : متابولیسم داروها. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
264kB
[img] اسلاید - نسخه تایید شده
319kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=18

خلاصه فارسی

قسمت اول: متابولیسم داروها توضیح: در این جلسه مبنای وجود متابولیسم در بدن، پیامد های گوناگون ناشی از متابولیسم مواد و روش های متابولیسم و عوامل مداخله گر به دانشجویان آموزش داده می شود. اهداف: آموزش مفاهیم پایه، روشهای مختلف متابولیسم و عوامل تاثیر گذار قسمت دوم: ارزیابی داروهای جدید توضیح: مراحل و روند تولید داروهای جدید و قوانین حاکم بر تحقیقات انجام گرفته توضیح داده می شود. اهداف: آموزش اهمیت کارایی و سمیت در موفقیت تحقیقات داروهای جدید و آشنایی با سازمان غذا و دارونوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:متابولیسم داروها - ارزیابی دارو
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3668
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 08:45
آخرین تغییر :22 آبان 1391 08:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...