title

داروهای ضد تشنج (فارماکولوژی اختصاصی)

بهلولی, شهاب (1391) داروهای ضد تشنج (فارماکولوژی اختصاصی). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=3

خلاصه فارسی

داروهای ضد تشنج در این جلسه مختصری در مورد پاتوفیزیولوژی صرع ومکانیسم های احتمالی ایجاد تشنج صحبت می شود و سپس به طبقه بندی داروهای مورد مصرف و فارماکولوژی آنها پرداخته می شود در آخر جلسه دانشجو قادر می شود که به سواالات زیر جواب دهد طبقه بندی اصلی داروهای مورد مصرف در درمان صرع رابیان کرده و از هرکدام مثالی بیاورد مکانیسم اصلی ترکیبات ضد صرع در کنترل صرع و تشنج را در سطح کانال های یونی و یا نورورترانسمیتر ها بیان کند فارماکوکینتیک و عوارض جانبی ترکیبات اصلی ضد صرع را توضیح دهد ملاحظات عمده فارماکوکینتیکی در مصرف طولانی مدت ترکیبات ضد صرع را بیان کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:ضد تشنج - ضد صرع
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3689
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 12:01
آخرین تغییر :21 آبان 1391 10:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...