title

بررسي ميزان موافقت سيلانت تراپي دندان 6 دانش آموزان 6-12 سال به روش ART توسط بهورزان و مقايسه آن با دندانپزشكان

شعبانی, مسعود ، صمدزاده, حمید ، صادقی, همایون (1381) بررسي ميزان موافقت سيلانت تراپي دندان 6 دانش آموزان 6-12 سال به روش ART توسط بهورزان و مقايسه آن با دندانپزشكان. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : فيشور سيلانت تراپي از جمله روشهاي موثر در پيشگيري از پوسيدگي دندان است. در حال حاضر در كشور ما عمدتأبه كمك مواد رزيني و توسط نيروهاي تخصصي دندانپزشكي مثل دندانپزشكان عمومي ، متخصصين و همچنين بهداشتكاران دهان و دندان ارائه مي گردد. كه انجام چنين كاري نياز به تعداد زيادي نيروي دندانپزشك و يا بهداشتكار دهان و دندان دارد و همچنين نياز به مراكز مجهز از نظر تجهيزات دندانپزشكي مي باشد. اهداف: هدف از اين مطالعه ، مقايسه ميزان موفقيت سيلانت تراپي در مدارس توسط دو گروه دندانپزشك و بهورز بود روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه كارآزمائي باليني بوده و در آن دندانهاي اولين آسياي بزرگ دائمي 30 دانش آموز 12-6 ساله كه شيارها و پيتهاي عميق در سطح جونده داشته و فاقد پوسيدگي و تغيير رنگ بودند بصورت يك جفت دندان در هر دانش آموز انتخاب و به شكل تصادفي از نظر محل هر دندان در سمت راست و چپ يك دانش آموز به دندانپزشك و بهورز جهت سيلانت تراپي به روش A.R.T اختصاص داده شد. ماندن يا افتاد سيلانت و بروز عوارض بعنوان طرح نتيجه ارزشيابي سيلانت تراپي بهورزان و دندانپزشكان مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج : در چهار ارزيابي انجام شده در ماه اول و دوم و سوم و چهارم پس از گذاشتن سيلانت مشخص گرديد كه در هر دو گروه دندانپزشك و بهورزان سيلانت گذاشته شده در جاي خود باقي مانده بود و عارضه اي نيز ديده نشد. در كوتاه مدت تفاوتي از نظر كيفيت گذاشتن سيلانت بين بهورزان و دندانپزشكان وجود نداشت.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :مسعود شعبانی
همکار طرح :حمید صمدزاده
همکار طرح :همایون صادقی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1381
کلید واژه ها:سيلانت تراپي – كودكان – بهورز – دندانپزشك – A.R.T
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :?? 16 ??
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :369
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :29 مهر 1388 10:00
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 12:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد