title

بی حس کننده های موضعی (فارماکولوژی اختصاصی)

بهلولی, شهاب (1391) بی حس کننده های موضعی (فارماکولوژی اختصاصی). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=3

خلاصه فارسی

بیحس کننده های موضعی در این جلسه فارماکولوژی داروهای بلوک کننده کانال های سدیمی بعنوان ترکیبات اصلی بیحس کننده موضعی مورد بحث قرار خواهند گرفت و در پایان نیز دانشجویان قادر خواهند بود به سوالات زیر جواب دهند مکانیسم عمل ترکیبات بیحس کننده موضعی را بیان کند بیان کند که منظور از بلوک وایسته به حالت و وابسته به استفاده به چه معنی است ارتباط بین pH بافت، pKa دارو و سرعت شروع اثر بیحس کننده موضعی را بیان کند فاکتور های عصبی تعیین کننده حساسیت به اثر بیحس کننده موضعی را نام ببرد اثرات سمی عمده بیحس کننده های موضعی را توضیح دهدنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:بی حس کننده های موضعی - داروهای بلوک کننده
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3690
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 12:18
آخرین تغییر :22 آبان 1391 09:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...