title

ضد دردها: مخدر های اپیوئیدی (فارماکولوژی اختصاصی)

بهلولی, شهاب (1391) ضد دردها: مخدر های اپیوئیدی (فارماکولوژی اختصاصی). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=3

خلاصه فارسی

ضد دردها: مخدر های اپیوئیدی در این جلسه دانشجو با فارماکولوژی داروهای مخدر اپیوئیدی اشنا شده و مکانیسم های اثر این ترکیبات را یاد می گیرد. و در پایان نیز قادر خواهند بود که یه سوالات زیر پاسخ دهد سه نوع از گیرنده های اپیوئیدی را نام برده و مکانیسم های بونی درگیر در این فرآیند را مشخص کند طبقه بندی ترکیبات اپیویئدی بر اساس ساختمان شیمیایی و یا روش اثر را بیان کرده و برای هرکدام مثالی ارائه دهد اثرات عمده ناشی از مصرف بیش از حد ترکیبات اپیوئیدی و سندرم قطع مصرف را بیان کند اثرا ت جانبی حاد و مزمن ترکیبات اپیوئیدی را بیان کند کاربرد های بالینی ترکیبات اپیوئدی را توصیف کند مثال دارویی برای ترکیبات اپیوئیدی با اثرات ضد اسهال و ضد سرفه را بیان کندنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:داروهای ضد درد - مخدر های اپیوئیدی
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3691
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1391 12:23
آخرین تغییر :22 آبان 1391 08:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...