title

بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي

مظلومی, سجاد and محوی, امیرحسین and نبی زاده, رامین and ناصری, سیمین and ندافی, کاظم and فضل زاده دویل, مهدی and مظلومی, مسلم and رحمانی, آیت (1388) بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي. در: دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

[img]
Preview
Text - Published Version
283kB

Official URL: http://cong.sbmu.ac.ir/behdasht%20mohit%2012/12_NE...

Persian Abstract

واکنش گندزداها با مواد آلی طبیعی (natural organic compounds = NOMs) موجود در آب، منجر به تشکیل محصولات جانبی گندزدایی (DBPs) هالوژنه از قبیل تری هالومتانها و هالواستیک اسیدها می شود. خطرات بالقوه و خصوصیات سرطانزایی THMs اثبات شده است. بنابراین مطالعات زیادی جهت حذف پیش سازهای THMs یا حذف خود THMs تولید شده در آب، انجام گرفته است. مواد روشها: برای این تحقیق از یک سیستم اسمز معکوس با مدول های مارپیچی در مقیاس پایلوت استفاده شد جنس آن از استات سلولز و ساخت کره و مدل NO.RE 2012-100 بود. به هنگام استفاده از تک پمپ مقدار دبی برابر l/min 0.75 و دو پمپ l/min 1.73 بود. پس از آماده سازی پایلوت RO، مقدار EC و غلظت کلروفرم (شاخص THMs) و تغییرات دبی مد نظر قرار گرفت. مقدار کلرفرم در قبل و بعد از عبور از سیستم RO بوسیله دستگاه GC با دتکتور یونیزاسیون بوسیله اشعه (FID) اندازه گیری شد. یافته های پژوهش: متوسط حداکثر میزان حذف کلروفرم و EC در حالت تک پمپ و در متوسط غلظت اولیه کلروفرم و EC به ترتیب µg/l100 و µs/cm 100، به ترتیب برابر با 85.67 و 90.46 درصد می باشد. متوسط حداقل میزان حذف کلروفرم و EC در حالت دو پمپ و در غلظت اولیه کلروفرم و EC به ترتیب µg/l500 و µs/cm 1000، به ترتیب برابر با 81.98 و 88.22 درصد می باشد.

Title

Removal of trihalomethanes (THMs) by means of domestic reverse osmosis


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سجاد مظلومی
نویسنده مسئول :امیرحسین محوی
نویسنده :مهدی فضل زاده دویل
Uncontrolled Keywords:تری هالومتان، اسمز معکوس خانگی، راندمان حذف، مواد آلی طبیعی
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:3712
Deposited By: Engineerin Mahdi Fazlzadeh
Deposited On:15 Aug 1391 08:24
Last Modified:29 Sep 1399 09:41

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...