title

ارزیابی قبل از عمل و انتخاب روش بیهوشی

انتظاری, مسعود (1391) ارزیابی قبل از عمل و انتخاب روش بیهوشی. [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
4MB

خلاصه فارسی

استانداردها : تعیین وضعیت پزشکی بیمار طراحی طرحی جهت مراقبت بیهوشی مرور کردن طرح پیشنهادی مراقبت با بیمار ویا فرد مسئول مرور گزارش طبی موجود مصاحبه و انجام معاینه دقیق بیمار جهت : الف: موارد بیهوشی و درمانهای طبی قبلی ب : ارزیابی وضعیت فیزیکی بیمار موثر برتصمیمات پیش از عمل وخطرات و اداره آن 3. درخواست آزمایشات و مشاوره های لازم جهت بیهوشی 4. درخواست دارویی مناسب قبل از عمل 5. اطمینان از اخذ رضایت جهت بیهوشی 6. ثبت موارد فوق در پروندهنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :مسعود انتظاری
کلید واژه ها:وضعیت بیمار - روش بیهوشی
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :3739
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1391 10:11
آخرین تغییر :20 آبان 1391 10:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...