title

بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

امانی, فیروز and کرامتی, حسین and فرشاد, وحید (1391) بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). pp. 40-44. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
558kB

Persian Abstract

زمینه و هدف :انتخاب شغل و رشته تحصیلی یکی از مهم ترین قدم های هر شخص در طول زندگی است.چراکه فرد برای آینده خودتصمیم می گیرد پس باید انتخاب رشته با دقت وآگاهی زیادی صورت بگیرد.دربین رشته های علوم پزشکی،رشته دندان پزشکی جایگاه ویژه ی دارد،چراکه اکثر افراد باتوجه به آینده شغلی ومزایای دیگر آن،آن را به عنوان یکی ازرشته های تحصیلی خود برای ادامه تحصیل دردانشگاه انتخاب می کنند لذاباید انگیزه افراد از انتخاب این رشته مشخص شود. روش کار:این پروژه که ازنوع مطالعات توصیفی می باشددربین دانشجویان سال اول رشته دندان پزشکی دانشگاه اردبیل که 22 نفر می باشند انجام گرفته است.دراین مطالعه ازپرسش نامه پایا وروا که حاوی 22 گزینه درمورد اولویت افراد می باشد استفاده گردیده است ونتایج مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است. نتایج:دراین بررسی از 22 نفر، که 45 درصدآن را خانم هاو 54 درصد آن راآقایان تشکیل می دهد، 43 درصد علاقه به رشته دندان را اولویت اول خود انتخاب کرده اند و اولویت دوم که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده خدمت به مردم است.دربین پسران 45 درصدو در بین دختران 44 درصد علاقه به رشته دندان اولویت اول است. نتیجه گیری:دربین دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،علاقه به رشته دندانپزشکی اولویت اول را دارا می باشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:انگیزه ، دندانپزشکی ، دانشجویان
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:3769
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:13 Sep 1391 09:19
Last Modified:01 Nov 1391 10:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...