title

بررسی حساسیت روش مولکولی (Nested-PCR) در مقایسه با روشهای رنگ آمیزی برای تشخیص پنوموسیستیس در مدل حیوانی

محمدی قلعه بین, بهنام ، ارزنلو, محسن ، پور عاشوری, هاجر (1387) بررسی حساسیت روش مولکولی (Nested-PCR) در مقایسه با روشهای رنگ آمیزی برای تشخیص پنوموسیستیس در مدل حیوانی. در: پنجمین کنگره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیماریهای عفونی و طب گرمسیری, 3-4/10/1387, دانشگاه علوم پزشکی فسا.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
510kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://srcfums.com

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: پنوموسیستیس کارینی یک میکروارگانیسم تک سلولی است که اخیرا" جزو قارچها دسته بندی می شود. پنومونی ناشی از این میکروارگانیسم شایعترین عفونت فرصت طلب در افراد مبتلا به HIV است. همچنین این میکروارگانیسم در افرادی که به هر دلیل دچار ضعف سیستم ایمنی می شوند مثل دریافت کنندگان پیوند یا بیماران با جراحات مغزی که کورتون دریافت می کنند می تواند ایجاد پنومونی شدید بکند. مواد و روش ها: در این مطالعه پنج راس رات جوان با وزن 20±200 گرم انتخاب شدند. یک رات بعنوان شاهد انتخاب شد و به چهار رات هر هفته mg/kg 16 متیل پردنیزولون استات (Depo-medrol) بصورت زیر جلدی تزریق شد. برای جلوگیری از عفونتهای باکتریائی از تتراسیکلین به میزان 500 mg/lit در آب آشامیدنی رتها استفاده شد. رتها تحت رژیم غذائی طبیعی قرار گرفتند و در هفته چهارم و پنجم از آنها سوآپ دهانی تهیه شد. از نمونه های گرفته شده لام تهیه گردید و به دو روش گیمسا و GMS رنگ آمیزی شد. باقیمانده نمونه های حاصل از سوآپ دهانی بعد از استخراج DNA، به روش Nested-PCR برای تکثیر ژن های mtLSUrRNA (مشاهده باند 260bp) و ITS 1,2 (مشاهده باند 540bp) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاصل از آزمایشات فوق به شرح زیر بود: هیچکدام از روش های رنگ آمیزی قادر به شناسائی کیست های پنوموسیستیس در هفته چهارم و پنجم نبودند. در روش Nested-PCR برای تکثیر ژن mtLSUrRNA ، هر چهار نمونه مثبت و شاهد منفی بود. در روش Nested-PCR برای تکثیر ژن ITS 1,2 سه نمونه از چهار نمونه مثبت شدند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مشاهدات فوق می توان نتیجه گرفت روش های مولکولی PCR در کنار استفاده از روش های غیر تهاجمی نمونه برداری مثل سوآپ دهانی یا شستشوی دهانی به خصوص در مراحل اولیه آلودگی بیماران می توانند بسیار حساس تر از روش های رنگ آمیزی باشند. بنا بر این استفاده از روشهای مولکولی در بیماران با ضعف سیستم ایمنی از جمله افراد مبتلا به HIV یا دریافت کنندگان پیوند و بیماران با آسیبهای مغزی بستری در بخش های ICU که داروهای کورتیکواستروئیدی دریافت می کنند می تواند اقدامی به موقع و نجات بخش باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام محمدی قلعه بین
کلید واژه ها:پنوموسیستیس ، Nested - PCR
موضوعات :QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :3777
ارائه شده توسط : دکتر بهنام محمدی قلعه بین
ارائه شده در تاریخ :23 آذر 1391 07:33
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...