title

روشهای غیردارویی کاهش درد در نوزادان

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین ، مسرت, الهام (1387) روشهای غیردارویی کاهش درد در نوزادان. در: ششمین کنگره مراقبت های پرستاری ومامایی دستاوردهاوتازه ها, 87/11/12, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
269kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://perinatology.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : تشخیص و شناسایی درد حاد برای مدیریت مؤثر درد ضروری است و نوزادان در مقایسه با اطفال و بالغین نسبت به درد حساس ترند و استعداد بیشتری برای ابتلا به عوارض درازمدت آن دارند. طبق تحقيقات در بخشهاي نوزادان، هر نوزاد بستري در24 ساعت تحت 50تا 120 مورد پروسيجر درماني قرار ميگيرد كه بسياري از آنها دردناك ميباشند. در ايران طبق آمار، تقريبا 10% متولدين زنده نيازمند بستري و مراقبتهاي ويژه ميباشند و همه آنها در معرض انواع روشهای دردناک قرار دارند . به همین دلیل توجه خاصی جهت اجرای تدابیر برای کاهش احساس درد در نوزادان را می طلبد. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه مروری و سیستماتیک از منابع اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی می باشد. یافته ها: مطالعات مختلف در رابطه با تأثیر مداخلات غیردارویی در کنترل درد در نوزادان بررسی گردید واز بین 374 مطالعه، 25 مطالعه مرتبط تشخیص داده شد که اکثریت آنها اثربخشی استفاده از مداخلات غیردارویی در کنترل درد نوزادان را گزارش کرده بودند. ازبین مداخلات انجام شده گلوکز خوراکی، مکیدن غیرتغذیه ای، درآغوش گرفتن نوزاد و تغذیه با شیر مادر درکاهش درد حین پروسیجر مؤثرتر بود. بحث ونتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات غیردارویی در کاهش درد نوزادان مؤثر بوده و میتوان از آن بهنگام پروسیجرهای دردناک در نوزادان استفاده نمود. مطالعات بیشتر در مورد استفاده از ابزارهای معتبر بررسی درد برای ارزیابی تاثیر مداخلات غیردارویی در کاهش درد نوزادان باید انجام شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین مهرنوش
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
نویسنده :الهام مسرت
کلیدواژه ها:مداخلات غیردارویی ، درد ، نوزادان
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3788
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :26 دی 1391 16:06
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...