title

عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صادقی موحد, فریبا and مولوی, پرویز and صمدزاده, مهدی and شهباززادگان, بیتا and یوسفی, کامل and موسوی, سید امین (1392) عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Image
4MB

Persian Abstract

زمینه و هدف: يكي از مهمترين مسائل و مشكلات نظام هاي آموزشي موضوع افت تحصيلي می باشد. هرساله از اين طريق تعداد زيادي از منابع و استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصادي تلف شده و آثار شوم و ناگوار در زندگي خانوادگي و اجتماعي برجاي مي گذارد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع مورد شاهدی می باشد که دو گروه از دانشجويان داراي پیشرفت تحصیلی بالا (موفق) و پایین (ناموفق) از نظر متغير‌هاي مستقل مورد مقايسه قرار گرفت. از طريق مطالعه پرونده‌هاي آموزشي دانشجويان، نمرات دو ترم سال تحصیلی 89-88 بدست آمد. برحسب معدل کلاسی، نمونه آماری دانشجویان موفق (با معدل بالای 16) و ناموفق (با معدل کمتر از 14) مشخص شد و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای هر گروه 32 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه مشخصات فردي، آزمون هوش ريون بزرگسالان، پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و تست افسردگي بك در اختیار نمونه های آماری قرار گرفت و اطلاعات مورد نظر گردآوری گردید. براي تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي و آزمون کای دو پیرسون براي بررسي معني‌داري روابط بين متغيرها و از ضرايب همبستگي فی و وی کرامر براي تعيين ميزان رابطه بين متغيرها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معنی‌داری بین جنس و تأهل با پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی وجود ندارد، ولی بین متغیرهای محل سکونت، معدل دیپلم، اشتغال، بومی بودن، سطح اقتصادی- اجتماعی، عزت نفس، افسردگی و بهره‌ی هوشی با پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی‌داری وجود داشت. به طوری‌که اکثر دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالاتر، ساکن غیرخوابگاه، غیرشاغل و بومی بودند و از معدل دیپلم، سطح اقتصادی اجتماعی، عزت نفس و بهره هوشی بالاتر و از افسردگی کمتری برخودار بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که ويژگي‌هاي دانشجويان در پيشگيري از افت تحصيلي آن‌ها تأثير دارد باید شرایطی در دانشگاه ایجاد کرد تا دانشجويان را از نظر شرايط فردي و محیطی مؤثر بر افت تحصيلي شناسايي نموده و اقدامات پيشگيري كننده آموزشي برای جلوگیری از افت تحصیلی آنها به عمل آورد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا صادقی موحد
نویسنده مسئول :پرویز مولوی
نویسنده :مهدی صمدزاده
نویسنده :بیتا شهباززادگان
نویسنده :کامل یوسفی
نویسنده :سید امین موسوی
Uncontrolled Keywords:عوامل فردی، عوامل محیطی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان.
کلیدواژه ها (انگلیسی):Achievement, Individual and environmental factors, Medical students
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:3814
Deposited By: دکتر بیتا شهباززادگان
Deposited On:28 Mar 1392 12:59
Last Modified:24 May 1397 11:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...