title

بررسي ميزان شيوع كم وزني نوزادان و ويژگيهاي دموگرافيكي مادران در زايمان هاي انجام شده در بيمارستان علوي شهراردبيل در سال1387

مهرنوش, نسرین and شاهی زاده, صحیفه and صمدی, نسرین and جهانشاهی, كامبيز (1388) بررسي ميزان شيوع كم وزني نوزادان و ويژگيهاي دموگرافيكي مادران در زايمان هاي انجام شده در بيمارستان علوي شهراردبيل در سال1387. در: كنگره سراسري سلامت نوزادان ايران (مراقبت خانواده محور) وهمايش پرستاري نوزادان, 14-16مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

[img]
Preview
Text - Published Version
630kB

Official URL: http://www.neohealthtbz.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف : بخش بزرگي از مرگ و مير نوزادان در ارتباط با وزن كم زمان تولد مي باشد. با توجه به اينكه شيوع تولد نوزادان كم وزن در حال افزايش می باشد، تعیین عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان می تواند باعث پیشگیری و کنترل تولد نوزادان کم وزن گردد . بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با تولد نوزاد کم وزن انجام گردیده است. مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که با بر رسی پرونده های زایمانهای انجام شده در سال1387 (5310) در بیمارستان علوی شهر اردبیل حاصل شده است .اطلاعات مورد استفاده از پرونده ها شامل :جنس نوزاد ,سن مادر ,سن حاملگی ,وزن نوزاد, تعداد حاملگی ، چند قلویی می باشد و با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از جمله عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان سن مادر، چند قلویی، تعداد حاملگی ، سن جنینی و جنس نوزاد می باشد. از5310 نوزاد مورد مطالعه 580 نوزاد(% 10.9) وزن تولد کمتر از 2500 گرم داشتند . نتایج مطالعه نشان داد که 18.8% از مادران سن کمتر از 20 سال داشتند .و 52.6% مادران حاملگی اول داشتند. 51.9% نوزادان مذکرو 47.7% مونث بودند. و 17.5% نوزادان کم وزن دو قلو و 81.2 % نوزادان کم وزن کمتر از 37 هفته و نارس بودند. بحث و نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاکی از آن است که میزان تولد نوزادان كم وزني و نارس در بیمارستان علوی شهر اردبیل رو به افزایش می باشد. پيشگيري از زايمان هاي زودرس و اجراي برنامه هاي مداخله اي آموزشي براي گروه هاي پرخطر به ويژه مادران جوان با سن كمتر از 20 سال و مادران اول زا مي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از تولد نوزاد کم وزن داشته باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین مهرنوش
نویسنده :صحیفه شاهی زاده
نویسنده :نسرین صمدی
نویسنده :كامبيز جهانشاهی
Uncontrolled Keywords: نوزاد کم وزن ، نوزاد ، زايمان زودرس
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:3844
Deposited By: Dr Nasrin Samadi
Deposited On:11 Oct 1392 09:20
Last Modified:03 Dec 1393 08:38

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...