title

سزارين تهدیدي براي سلامت زنان اردبيل

وثوقی, نازیلا and ابوطالبی, قاسم and کاظم زاده, رأفت and ترسلی, مهناز and صمدی, نسرین (1391) سزارين تهدیدي براي سلامت زنان اردبيل. در: کنگره ملی زایمان ایمن سزارین یا زایمان طبیعی, 20-22 اردیبهشت1391, همدان -ایران.

[img]
Preview
Text - Published Version
420kB

Official URL: http://seminar.umsha.ac.ir/delivery

Persian Abstract

مقدمه:سزارین عمل جراحی بزرگی است که عوارض بسیارزیادی را برمادر و نوزاد تحمیل می کند.طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی 10-15% زایمان ها به شیوه سزارین می تواند انجام شود.هدف این مطالعه تعیین آمار جراحی سزارین در مرکز زنان اردبیل به منظور شناخت تهدیدهای مربوط به سلامت زنان در اردبیل می باشد. موادوروش ها: در این پژوهش توصیفی که با استفاده از اطلاعات پرونده های مادران باردار مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی علوی اردبیل صورت گرفت.اطلاعات آماری مربوط به تعداد زایمان و تعداد سزارین و نسبت آنها به ترتیب در زنان نخست زا و سزارین تکراری استخراج شد. یافته ها: آمار استخراج شده برای سال 1388، تعداد سزارین2885، زایمان 2882 مورد به نسبت2/50% که 1921 مورد سزارین برای بار اول و 964 مورد سزارین تکراری انجام شده بود.در سال 1389 تعداد2757مورد سزارین و 3217مورد زایمان طبیعی وجودداشت که به نسبت1/46% بود که 1784 مورد سزارین برای بار اول و 973 مورد سزارین تکراری وجود داشت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش ضرورت بازنگری در روش های انجام زایمان در مراکز زنان و زایمان اردبیل را نشان می دهد که با توجه به عوارض بالای سزارین و اختلاف زیاد با آمارهای توصیه شده سازمان بهداشت جهانی این مسئله باید برای تمامی صاحب نظران سلامت زنان در اردبیل قابل تامل بوده و لازم است مطالعات وسیع جهت ارزیابی وضعیت موجود برای ارائه راهکارهای مناسب صورت بگیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نازیلا وثوقی
نویسنده :قاسم ابوطالبی
نویسنده :رأفت کاظم زاده
نویسنده :مهناز ترسلی
نویسنده :نسرین صمدی
Uncontrolled Keywords:سزارین ، زایمان ، سلامت ، زنان ، اردبیل
Subjects:WQ Obstetrics
WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:3852
Deposited By: Dr Nasrin Samadi
Deposited On:11 Oct 1392 09:29
Last Modified:15 Oct 1398 14:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...