title

توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل

محمدی قلعه بین, بهنام and چینی فروش, میرمهدی and ارزنلو, محسن and قلی پور, الهام and بقایی, زهرا (1386) توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل. در: همايش سراسری کيست هيداتيد, 19-20 ارديبهشت 1386, ايران - ياسوج.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text - Published Version
73kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: بیماری هیداتیدوز یک عفونت انگلی است که به وسیله مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. کرم های بالغ در روده سگها و برخی از گوشتخواران وحشی زندگی می کنند. تخم های دفع شده بهمراه مدفوع توسط ميزبانان واسط مانند علفخواران و انسان خورده می شود. بيماری هیداتيد عموما" کبد و ريه را درگير می کندو اعضای موجود در حفره شکمی در مرحله بعدی از نظر آلودگی قرار دارند. هدف اين مطالعه مشخص نمودن انتشار جغرافيايی و موارد ديگری از مشخصه های بيماران با کيست هيداتيک مراجعه کننده به بيمارستان آموزشی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل می باشد. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه گذشته نگر است. اطلاعات مورد نياز از پرونده موجود در آزمايشگاه پاتولوژی بيمارستان از تاريخ 15/7/1379 لغايت 25/5/1384 استخراج گرديد. انتشار جغرافيايی و نسبت های سن، جنس و محل آناتوميک کيست در بدن تعيين گرديد. آناليز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرديد. يافته ها: نتيج نشان داد که از 34 مورد مراجعه کننده به بيمارستان طی دوره ياد شده، بيشتر بيماران(47%) مربوط به شهرستان اردبيل بودند. سپس به ترتيب بيله سوار و مشکين شهر هر کدام (76/11%)، گرمی و خلخال هر کدام (82/8%) و نمين و پارس آباد هر کدام (88/5%) در رتبه بعدی بودند. در کل 3/35% بيماران شهری و 7/64% روستايی بودند. ميانگين سنی بيماران 67/35 سال بود. بيشترين ميزان آلودگی در گروه سنی 41-50 سال در حدود 47/26% بود. از نظر توزيع جنسی 2/38% بيماران را مردان و 61/8% بيماران را زنان تشکيل می دادند. از لحاظ محل عفونت در بدن 29/85% موارد در کبد واقع شده بود. نتيجه گيری: نتايج نشان داد که بيماری در ميان ساکنين روستاها بيشتر بوده و بيشتر مبتلايان را زنان تشکيل می دادند. يافته های اين تحقيق به مقدار زيادی با يافته های مشابه ديگر تطابق دارد. نهايتا" يافته های اين تحقيق شيوع نسبی بيماری هيداتيدوز را در اين استان نشان می دهد. از آنجا که اين مطالعه در محده کوچکی انجام گرفته است، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده برای مشخص شدن سيمای واقعی اپيدمیولوژی بيماری هيداتيدوز در اين منطقه ضروری به نظر می رسد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام محمدی قلعه بین
Uncontrolled Keywords:کيست هيداتيک، توزيع جغرافيايی، اکينوکوکوس گرانولوزوس
Subjects:QW Microbiology and Immunology
QX Parasitology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Parasitology
ID Code:3912
Deposited By: Dr Behnam Mohammadi Ghalebin
Deposited On:03 Nov 1391 18:30
Last Modified:10 Jul 1393 07:38

Available Versions of this Item

  • توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل. (deposited 03 Nov 1391 18:30) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...