title

بهداشت سالمندان

حمیدزاده اربابی, یوسف (1400) بهداشت سالمندان. بهداشت سالمندان, 1 . سایه سلامت, تهران. شابک 978-600-8177-50-0

[img] Text - Published Version
محدود به Registered users only

8MB

Persian Abstract

طبق تئوری تکاملی اریکسون، انسان از هشت مرحله تکاملی عبور می کند و پیری که با احساس تکامل یا رکود و ناامیدی توام است، آخرین مرحله تکاملی انسان است میرسد. خوشبختانه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، تمام مراحل تکامل فرد را پوشش می‌دهند و مراقبت بهداشتی درمانی رااز دوره حاملگی و نوزادی تا سالمندی فراهم می‌کنند. در زمینه بهداشت مادر و کودک، بهداشت نوجوانان و جوانان، بهداشت میانسالان و نیز بهداشت مردان و زنان، محتواهای مناسبی در دسترس علاقمندان قرار دارد اما راجع به بهداشت سالمندان با کمبود منابع معتبر مواجهه هستیم. این در حالی است که جمعیت کشورمان بسرعت رو به سالمندی است و ضرورت دارد منابع معتبر و قابل فهم در اختیار علاقمندان قرار بگیرد. در این راستا، طرح کلی و محتوای این کتاب با توجه به سرفصل درس «بهداشت سالمندان» دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، گردآوری و تنظیم شده است. این کتاب مشتمل بر 18 فصل و حاوی مطالب متنوع در باره فلسفه درس بهداشت سالمندان، تعریف سالمندی و رشته‌های مرتبط، دگرگونی‌های جسمانی و روانی سالمندان، بیماری‌های شایع دوران سالمندی، نظریات و فرضیات سالمندی، برنامه و برنامه‌ریزی برای تامین سلامت سالمندان، عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان از جمله تغذیه، تحرک بدنی، خواب و استراحت، بهداشت روان، بهداشت دهان و دندان، ارتباطات و آموزش سالمندان، بازنشستگی، محیط زیست مناسب سالمندان، عوامل مؤثر در طول عمر سالمندان و مطالب جذاب دیگر تهیه شده است. بنابرین، مطالب این کتاب در کنار قابل استفاده بودن برای دانشجویان بهداشت عمومی، برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی و سایر دانشجویان و علاقمندان به اطلاعات بهداشت سالمندان نیز میتواند مفید و راه گشا باشد. همچنین، مخاطبان دیگری که میتوانند از مطالب آموزشی این اثر، توشه و نصیبی داشته باشند، اساتید دانشکده های بهداشت و مدرسان درس بهداشت سالمندان، مدیران و کارکنان سراهای سالمندان، کارکنان فنی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، رابطین، ناظرین و سفیران سلامت و بهورزان شاغل در خانه های بهداشت روستایی هستند. انگیزه اصلی نشر این کتاب، تامین محتوای مناسب درسی با عنوان «بهداشت سالمندان» دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی بوده است اما در کنار آن، ارتقاء دانش کارکنان بهداشتی و خانواده‌های دارای فرد سالمند راجع به بهداشت سالمندان، هدف دیگری است که مولف دنبال می‌کرده است. امید است این اثر مقبول افتد. ضمناً مؤلف از راهنمایی‌ها، انتقادات و ارشادات صاحب نظران، اساتید، کارشناسان و خانواده ها برای بهبود کیفیت کتاب در چاپ‌های آتی استقبال خواهد کرد.

Title

Elderly health

English Abstract

According to Erikson's evolutionary theory, humans go through eight developmental stages, and old age, which is accompanied by a sense of evolution or stagnation and despair, is the last evolutionary stage of humans. Fortunately, the staff of health care centers cover all stages of a person's development and provide health care from pregnancy and infancy to old age. In the field of maternal and child health, adolescent and youth health, middle-aged health and men's and women's health, suitable contents are available to those interested, but regarding the health of the elderly, we are facing a lack of reliable sources. This is despite the fact that the population of our country is rapidly aging and it is necessary to provide reliable and understandable sources to those who are interested. In this regard, the outline and content of this book has been compiled and adjusted according to the subject of the "Elderly Health" course for undergraduate public health students. This book consists of 18 chapters and contains various materials about the philosophy of geriatric health course, definition of aging and related fields, physical and mental changes of the elderly, common diseases of old age, theories and assumptions of old age, plan and planning to ensure the health of the elderly, factors affecting increasing the quality of life of the elderly, including nutrition, physical activity, sleep and rest, mental health, oral and dental hygiene, communication and education of the elderly, retirement, suitable environment for the elderly, factors affecting the lifespan of the elderly and other interesting materials have been prepared. Therefore, the contents of this book, in addition to being usable for public health students, for medical and paramedical students, nursing and midwifery students and other students and those interested in elderly health information, can also be useful and open the way. Also, other audiences who can benefit from the educational content of this book are health faculty professors and geriatric health course instructors, managers and staff of nursing homes, technical staff of urban and rural health care centers, liaisons, supervisors and health ambassadors and Behvarzan are working in rural health centers. The main motive of publishing this book was to provide appropriate content for the course titled "Elderly Health" for undergraduate public health students, but besides that, improving the knowledge of health workers and families with elderly people about elderly health is another goal that the author pursued. . It is hoped that this work will be accepted. In addition, the author will welcome the guidance, criticism and guidance of professors, experts and families to improve the quality of the book in future editions.

Item Type:Book
زبان سند : فارسی
نویسنده :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:بهداشت، سلامت، سالمندان، درسنامه
کلیدواژه ها (انگلیسی):،Health ، hygiene،Older people، Textbook
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:4036
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:03 Jun 1401 10:01
Last Modified:03 Jun 1401 10:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...