title

بررسی تاثیر آموزش بر کاهش میزان سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 91-90

مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and حمیدزاده اربابی, یوسف and ایرانی, لیلا (1391) بررسی تاثیر آموزش بر کاهش میزان سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 91-90. در: سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی و سلامت باروری, 3-4 اسفند 1391, تهران.

[img]
Preview
Text
179kB

Persian Abstract

مقدمه: متاسفانه امروزه شیوع سزارین در اکثر کشورها به بیش از 50% رسیده است واین در حالی است که بیشتر موارد سزارین بصورت انتخابی و بدون دلیل انجام میشود که از نظر پزشکی و شرعی سوال برانگیز بوده و غیر اخلاقی میباشند. یکی از دلایل افزایش سزارین های انتخابی عدم آگاهی مادران است.بدین منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در دوران بارداری در کاهش سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل صورت گرفت. روشها: این مقاله یک مطالعه نیمه تجربی است که تعداد 100 نفر خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در زمستان 90 و بهار 91 که هیچ نوع ممنوعیتی برای زایمان طبیعی نداشتند با نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه مورد(آموزش) و شاهد(بدون مداخله) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرونده های بهداشتی خانوارها و مصاحبه حضوری و تلفنی با زنان باردار و یک سری برنامه های آموزشی بوده و آموزش مورد ها از هفته 36 به بعد بارداری انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آمارهای توصیفی و آزمون های کای دو و تی تست استفاده شد. نتایج : نتایج نشان داد اکثریت افراد مورد پژوهش (43%) در گروه سنی 34-26 و (42%) در گروه سنی 43-35 بودند،85% خانه دار، 79% دارای تحصیلات دیپلم وبالای دیپلم و در کل 66% زنان نخست زا بودند. در نهایت 38 نفر (76%) زنان آموزش دیده در مقابل 16 نفر (32%) زنان گروه شاهد زایمان طبیعی را انتخاب کردند و تفاوت آماری بین دو گروه معنی دار بود.( (p=0/001 نتیجه گیری:نتایج حاکی از این است که آموزشهای مناسب در دوران بارداری در کاهش میزان سزارین انتخابی و بدون دلیل موثر بوده و روش های موثر در نحوه آموزش و ترویج روش های مختلف زایمان کم درد به زنان باردار برای افزایش میزان زایمان طبیعی توصیه میگردد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
نویسنده :مهرناز مشعوفی
نویسنده :یوسف حمیدزاده اربابی
نویسنده :لیلا ایرانی
Uncontrolled Keywords:سزارین انتخابی ، آموزش
کلیدواژه ها (انگلیسی):elective cesarean , education
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18

WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:4149
Deposited By: MS Afrouz Mardi
Deposited On:04 Mar 1392 13:13
Last Modified:02 Apr 1393 04:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...