title

روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389

معینی جزنی, آرزو and صادقی فرد, وحید and امانی, فیروز and براک, منوچهر and کرامتی, حسین (1392) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
429kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف:سل يك بيماري عفوني است كه در حال حاضر به بیماری فقر اقتصادی در جامعه معروف شده است. تشخيص بيماران سل ريوي اسمير مثبت بعنوان محور اصلي برنامه مبارزه با سل بوده و شناسايي و درمان اين بيماران ضروري است.بيماري سل در رتبه های بالاي بار بيماري بر اساس DALY بوده و پيش بيني مي شود تا سال 2020 همچنان جايگاه بالاي خود را حفظ كند. روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي اطلاعات مربوط به شاخص هاي اجرای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از پرونده بيماران مسلول و فرم های كامپيوتری استخراج و با روش هاي آمار توصيفي به صورت تعداد و درصد آناليز شدند. نتايج: متوسط ميزان بيماريابي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت در سالهاي 1383 تا 1389 برابر 40.8% بود.متوسط درصد موفقيت درمان بيماران مسلول طي سالهاي 1383 لغايت 1388 برابر 3/93% بوده است.بيشترين درصد موفقيت در سال 1384 با 99.99 % بود. ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت از 5.7 در سال 1383 به 4 نفر در هر 100000 جمعیت در سال 1389 رسيده است.متوسط ميزان بهبودي از بيماري سل طي سالهاي 1383 لغايت 1388 برابر 89.6% كه بيشترين درصد با 98.3% مربوط به سال 1384 بوده است.متوسط ميزان بروز كلي بيماري سل طي سالهاي 1384 -1389 برابر 10 درهر 100000 نفر جمعيت بوده است. نتيجه گيري:نتايج نشان دادكه در بعضي از شاخصهادر مقايسه با استانداردهای كشوري و جهاني هنوز فاصله داريم وضروري است که با شناسايي نقاط ضعف عملکرد برنامه در خصوص ارتقاء سیستم هاو بيماريابي از تمام توان سيستم بهداشتي استفاده كرده و آموزش همگاني لازم را براي بيماران و افراد جامعه ارایه دهیم.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :آرزو معینی جزنی
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:سل،شاخص،درصد موفقيت، اپیدمیولوژی، اردبیل
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4269
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:21 Mar 1392 13:09
Last Modified:20 Nov 1399 10:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...