title

بررسی آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی شهرستان خلخال نسبت به هپاتیت های ویروسی

امانی, فیروز ، شمخالی, رعنا ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، محمدی, مینا (1392) بررسی آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی شهرستان خلخال نسبت به هپاتیت های ویروسی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
424kB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: هپاتیت های ویروسی یکی از پنج عامل عفونی و مرگ زودرس انسان در سطح جهان می باشد و همه ساله حداقل یک میلیون نفر از جمعیت جهان در اثر ابتلا به این بیماری تلف می شوندپرسنل گروه پزشکی و افرادی که با خون و مایعات بدن بیماران سر و کار دارند، در معرض خطر بوده و بیش از جمعیت عادی به بیماری مبتلا می شوند.این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی شهرستان خلخال در مورد هپاتیت های ویروسی انجام شده است. مواد و روش ها: تعداد نمونه ها 200 نفر بودندکه از دانشکده علوم پزشکی خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال نمونه گیری شدند. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خود ساخته می باشد. نتایج بوسیله نرم افزار Excelتجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 94/21 سال؛ 92% علیه هپاتیت واکسینه شده بودند، 85% سابقه کارآموزی در بیمارستان را داشتند، 58% سابقه تماس با سرسوزن را داشته و 2% افراد نیز خالکوبی دارنددانشجویان به سوال 6 (مبتلایان به هپاتیتCدچار زردی نمی شوند) آگاهی کمتری داشته و نسبت به سوال 9 (بهترین راه تشخیص بیماری هپاتیت، آزمایش خون است) بیشترین آگاهی را داشتند به طوری که 90% افراد به سوال 6 پاسخ نادرست داده و تنها 10% دانشجویان به آن پاسخ صحیح دادند. 86% نیز نسبت به سوال 9 آگاهی داشتند و فقط 14% به این سوال پاسخ نادرست دادند.درحالت کلی 68/44% نسبت به هپاتیت های ویروسی آگاهی داشته و 32/55% نیز آگاهی نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه هپاتیت یکی از بیماری های ویروسی مهم و خطرناک در بین کادر پزشکی و خدمات بهداشتی می باشد لذا داشتن اطلاعات و آگاهی نسبت به این عامل کشنده کاملا ضروری می باشد. با توجه به نتایج حاصله 68/44% آگاهی نسبت به هپاتیت های ویروسی برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی مکفی نمی باشد، بنابراین جهت ارتقاء میزان آگاهی کادر گروه پزشکی و خدمات بهداشتی برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از ابتلا به بیماری های ویروسی از جمله هپاتیت و همچنین پیگیری مجدانه واکسیناسیون علیه هپاتیت، توصیه می شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:اگاهی - دانشجویان - هپاتیت های ویروسی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WC بیماریهای واگیر
WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4283
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :25 خرداد 1392 08:32
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 08:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...