title

شاخص های تنظیم خانواده دراستان اردبیل طی سالهای 90-1388

امانی, فیروز and احسانی, بتول and پوراحمدیان, فرانک and کاظم زاده, مریم and محمدی, معصومه and اسدی زاده, مهناز and لحنی, ژیلا (1392) شاخص های تنظیم خانواده دراستان اردبیل طی سالهای 90-1388. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
429kB

Persian Abstract

هدف:شاخص های تنظیم خانواده:بررسی استفاده زنان از انواع روشهای پیشگیری از بارداری در سالهای 90-88 در استان اردبیل روش کار:این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که با مراجعه به مرکز معاونت بهداشتی و دریافت آمار شاخص های بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده از مسؤل بخش آمار و مقایسه میزان استفاده زنان از روش های پیشگیری از بارداری در استان اردبیل در سالهای 90-88 انجام گرفته است. یافته ها: در این مطالعه در سالهای 88 و89 به ترتیب بیشترین درصد استفاده مربوط به قرصهای ضد بارداری (LD) با درصد 23.8% و 22.6% و کم ترین میزان استفاده مربوط به وازکتومی با درصد 1.8% و 1.9% بوده است.و در سال 90 بیشترین استفاده مربوط به توبکتومی با درصد 25.4% و کمترین میزان استفاده مربوط به روش وازکتومی با درصد 2% بوده است. نتیجه گیری: درصد تنظیم خانواده (غیراز روش طبیعی) در این سه سال درحدود 79-77% و درصد تنظیم خانواده (کل وسایل) 81-80% برآورد شده است و بطور کلی کمترین میزان استفاده مربوط به روش وازکتومی وپیشگیری طبیعی و بیشترین میزان استفاده در سالهای 88 و89 مربوط به قرص های ضدبارداری(LD) و در سال 90 مربوط به توبکتومی و سپس قرصهای ضدبارداری بوده است.



Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :ژیلا لحنی
Uncontrolled Keywords:شاخصهای تنظیم خانواده- زنان
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4290
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:28 Mar 1392 09:17
Last Modified:29 Mar 1392 07:52

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...