title

بررسی اپیدميولوژيک بيماري‌هاي چشمی در بيمارستان های سبلان اردبیل و علوي تبريز: یک مطالعه دو مرکزی

امانی, فیروز and اسودی, بهزاد and چرخی, معصومه and امانی, زاهد and شکراللهی, محسن (1392) بررسی اپیدميولوژيک بيماري‌هاي چشمی در بيمارستان های سبلان اردبیل و علوي تبريز: یک مطالعه دو مرکزی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text
426kB

Persian Abstract

مقدمه: بیماری های چشم یکی از مهم ترین بیماری های سال های اخیر بوده و هزینه های هنگفتی برای کشور داشته است. با افزایش سن و انواع بیماری های مختلف زمینه ای این بیماری ها روبه تزاید بوده و می توان با راهکارهای مناسب در کاهش بروز این بیماری ها اقداماتی انجام داد. هدف از مطالعه حاضر سنجش اپیدمیولوژیک بیماریهای چشمی شایع بوده است. مواد و روش کار : این مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بوده که در شش ماهه اول سال 90 بر روی تعداد 930 نفر (230 نفر از بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل و 600 نفر از بیمارستان علوی تبریز ) از پرونده بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي چشم دو مركز تأمين اجتماعي اردبيل و علوي تبريز انجام شد. داده‌ها بعد از نمونه‌گيري و كدگذاري وارد كامپيوتر شده و با استفاده از روشهای آماري در قالب جدول، نمودار و شاخص‌هاي آماري (ميانگين ـ مد ـ ميانه) در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتایج : متوسط سن مراجعه کنندگان بیماران چشمی به بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل، 81/61 سال و بیمارستان علوی تبریز 74/59 سال بوده است.از بین بیماران مراجعه کننده بیماران چشمی به بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل4/48% مرد و در بیمارستان علوی تبریز 2/49% مرد بودند. ازمیان مراجعه کنندگان بیماران چشمی به بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل 7/77% و بیمارستان علوی تبریز 3/69% مبتلا به کاتاراکت بودند. نتیجه گیری : نتایج نشان داد که شیوع بیماری چشمی کاتاراکت ، شیوع بیماریهای قلبی و شیوع فشارخون بالا در مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی شهر اردبیل بیشتر از بیمارستان علوی شهر تبریز بوده است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :محسن شکراللهی
Uncontrolled Keywords:بیماری چشمی ، کاتاراکت ، اپیدمیولوژی ، فشارخون بالا
Subjects:WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4295
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:28 Mar 1392 09:22
Last Modified:12 Dec 1392 11:09

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...