title

تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاههای اردبیل درسال 92 -1391

امانی, فیروز and نقی زاده, محمد جواد and مستعلی زیبا, مهران and نوحی, معصومه and صفری, مهسا and محمدی آذر, مریم and طهماس پور, ندا and باباپور, اعظم (1392) تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاههای اردبیل درسال 92 -1391. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
423kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف : سلامت روانی دانشجویان درهرجامعه دارای اهمیت بسیاری است زیرا دانشجویان از جمله سازندگان فردای هر جامعه ای هستند.وجود اختلال روانی می تواند باعث افت تحصیلی شده حتی در مواردی ترک تحصیل را نیز به دنبال داشته باشد. به همین دلیل انجام تحقیقات متعدد در زمینه ورزش و مولفه های روان شناختی انسان،می تواند با روشن نمودن اثرات مطلوب ورزشی و فعالیت های جسمانی روی جنبه های روانشناختی انسان،ضمن علاقه مند کردن دانشجویان به ورزش، سلامت روانی و جسمانی جامعه را نیز ارتقا بخشد.بنابراین مطالعه حاضر سعی در بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه های اردبیل را دارد. روش تحقیق: این مطالعه ازنوع توصیفی -تحلیلی می باشد که میزان تاثیر ورزش برسلامت روان دانشجویان دانشگاه های اردبیل را مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد داد. جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های اردبیل (علوم پزشکی، محقق، پیام نور) درسال تحصیلی 92-91تشکیل میدهند. حجم نمونه این پژوهش 180 نفر درنظرگرفته شده است.که بطورتصادفی ازمیان دانشگاه های مورد نظر انتخاب شدند. نتایج : از بین افرادشرکت کننده در آزمون 39.5%ورزشکار و 60.5%غیرورزشکار بودند. همچنین درصدافرادسالم به افراد بیمار براساس آنالیزپرسشنامه 47.7% به52.3% است.که ازبین ورزشکاران حدود 70% دارای اختلالات روانی و از بین غیرورزشکاران حدود 38%دارای اختلالات روانی بودند نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ورزشکاران اختلالات روانی کمتری نسبت به غیر ورزشکاران دارند که این تاثیرورزش را برافزایش سلامت روان نشان میدهد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :محمد جواد نقی زاده
Uncontrolled Keywords:دانشجو - روان - ورزش
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4302
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:29 Mar 1392 07:41
Last Modified:29 Mar 1392 07:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...