title

ارتباط بین شاخص توده بدنی افراد و بروز افسردگی

صادقی موحد, فریبا and موسی زاده, توکل and صمدزاده, مهدی and موسوی, سید امین and جهان پناه, پریناز and شهباززادگان, بیتا (1392) ارتباط بین شاخص توده بدنی افراد و بروز افسردگی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Image
4MB

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله : اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده‌ و با احساس، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود. افسردگی اغلب باعث می‌شود مردم فعالیت‌ها را رها كنند و بعضی از داروهایی كه برای درمان بیماری‌های روحی و روانی مصرف می‌شود و می‌تواند باعث چاقی شود را مصرف کنند. از طرف دیگر چاقی باعث بدنامی و تمسخر است و افراد چاق اغلب در معرض آزار و دیگر رفتارهای آزاردهنده هستند. با توجه به مطالب فوق ما برآن شدیم تا با طراحی این مطالعه پی به ارتباط میان چاقی و بروز افسردگی میان افراد ببریم. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بوده و شامل 200 فردی است که فاقد هرگونه بیماری اعصاب و روان می باشند. اطلاعات بیماران وارد چک لیست هایی شده که حاوی اطلاعاتی از جمله اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک بیمار، سابقه دیابت و فشار خون،سطح تحصیلات و ... می باشد. به هریک از افراد یک پرسشنامه داده که پس از تکمیل آن به افراد نمره داده و بر این اساس وجود افسردگی را در آنان می یابیم. پس از تکمیل چک لیست ها و وارد کردن نمرات حاصل از پرسشنامه ها به چک لیست ها، اطلاعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماری SPSS 16 می کنیم. نتایج: در این مطالعه 100 بیمار شرکت کردند که از این میان، 100 بیمار BMI بالاتر از 30 و 100 بیمار BMI کمتر از 25 داشتند. در این مطالعه57 درصد نفر از افراد مرد و 143 نفر نیز زن بودند و میانگین سنی آنها 09/11± 36/33 سال بود. در این بین اکثریت بیماران دیپلم بودند. در این مطالعه 10 نفر( 2 نفر از گروه BMI پایین و 8 نفر از گروه با BMI بالا) دیابت و 27 نفر(6 نفر از گروه BMI پایین و 21 نفر از گروه با BMI بالا) دارای هیپرتانسیون بودند که میان دیابت و هیپرتانسیون با BMI افراد ارتباط معنی داری بود. در این مطالعه میانگین BMI در گروه با BMI بالا 93/32 و در گروه با BMI پایین 20/23 بود.آنالیز داده ها نشان داد ارتباط مستقیمی میان BMI افراد و بروز افسردگی وجود دارد ولی هیچ ارتباطی میان جنسیت و سن افراد مورد مطالعه با بروز افسردگی مشاهده نشد. نتیجه گیری : در این مطالعه مشاهده شد چاقی یک ارتباط قوی با افسردگی در افراد دارد با توجه به اینکه این افراد سابقه ای از افسردگی و مصرف داروهای ضد افسردگی را نداشتند می توان نتیجه گرفت احتمالا چاقی موجب بروز افسردگی در آنان شده است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا صادقی موحد
نویسنده :توکل موسی زاده
نویسنده :مهدی صمدزاده
نویسنده :سید امین موسوی
نویسنده :پریناز جهان پناه
نویسنده مسئول :بیتا شهباززادگان
Uncontrolled Keywords:شاخص توده بدنی، افسردگی، بروز
کلیدواژه ها (انگلیسی):Body mass index (BMI), Depression, Incidence
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:4303
Deposited By: دکتر بیتا شهباززادگان
Deposited On:28 Mar 1392 12:57
Last Modified:29 Mar 1392 08:26

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...