title

بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش عفونی بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1390

محمدی, راحله and اللهیاری, ایراندخت and پناهی, اكرم and مستعلی زیبا, مهران (1392) بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش عفونی بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1390. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Image - Published Version
3MB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: ترخیص با رضايت شخصي يكي از معضلات سيستم درمان در كشورهاي دنيا است. ترخیص با رضایت شخصی زمانی ا ست که بیمار علی رغم توصیه پزشک،زودتر از موعد مقرر بیمارستان را ترک می کند. اين امرموجب تشدید بیماری و افزایش خطر پذیرش مجدد بیمارستانی می گردد به طوری که ترخیص با رضایت شخصی قوی ترین عامل پیش گویی کننده بستری مجدد در 15 روز اول پس از ترک بیمارستان است. به دليل اينكه كودكان در تصميم گيري ترخيص با رضايت شخصي مشاركت ندارند، اين مطالعه به منظور تعيين فراواني و علل ترخيص با رضايت شخصي در بخش عفوني بيمارستان بوعلي انجام شد. روش كار: اين مطالعه توصيفي- از نوع بررسي داده هاي موجود مي باشد. جامعه آماري شامل كليه پرونده هاي مربوط به كودكان ترخيص شده با رضايت شخصي در سال 1390 در بخش عفوني بيمارستان بو علي بود و از روش سرشماري در اين پژوهش استفاده گرديد. پرسشنامه مورد استفاده براي بررسي شامل فرم پيشنهادي حاكميت باليني و محقق ساخته بود.پرسشنامه مشتمل بر ، سه قسمت شامل علل مربوط به مسایل بیمار، علل مربوط به کادر بیمارستان و علل مربوط به وضعیت بیمارستان بود.داده ها پس از جمع آوري توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد در سال 1390، 1409 نفر در بخش عفوني بيمارستان بوعلي بستري شده بودند كه از بين آنها 74 نفر(25/5 %) با رضايت شخصي از بيمارستان خارج شده بودند.بيشترين موارد بستري مربوط به بيماري پنوموني و گاسترو آنتريت بود. ميانگين مدت بستري كودكان1068±2.64 روز بود. هم چنين داده ها نشان داد كه بيشترين ميزان رضايت شخصي در ماههاي فروردین و اسفند بود.بیشترین علت رضایت شخصی مربوط به مسائل بیمار، بهبود از نظر والدین(43%) و وجود مشکلات خانوادگی(13.5%)بود. نتیجه گيري : نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین موارد رضایت شخصی به دلیل بهبود از نظر والدین می باشد. لذا می توان با دادن آگاهی به والدین و توجیه آنها و متذکر شدن عوارض حاصل از این عمل تعداد موارد رضایت شخصی و در نتیجه اختلال در روند درمان بیماران را کاهش داد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :راحله محمدی
Uncontrolled Keywords:ترخیص با رضایت شخصی - بیمارستان - کودکان
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:4306
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:30 Mar 1392 07:30
Last Modified:02 Apr 1393 03:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...