title

بررسی مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل

اللهیاری, ایراندخت and محمدی, راحله and امیریان, رقیه and پناهی, اكرم and مستعلی زیبا, مهران and صمدی, نسرین (1392) بررسی مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
524kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف : شایع ترین بیماری های عفونی در اطفال مشکلات تنفسی است که 20 درصد از بیماری های عفونی در بین این دسته از گروه های جامعه را در برمی گیرد. عفونتهاي تنفسي ممکن است ويروسي و يا باکتريال باشند. بیماری های تنفسی گروهی از بیماری ها است که ازطریق درگیرکردن بخش هایی از دستگاه تنفسی باعث اختلال در عملکرد ریه ها می شود. اکنون عفونت هاي تنفسي به عنوان قاتل نخست کودکان در کشور مطرح است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل انجام شد. روش کار:اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مي باشد كه روي كودكان مراجعه كننده بستري در بخش اور‍ژانس بيمارستان بوعلي در شش ماهه اول سال 1391 انجام شد و داده هاي پژوهش بعد از جمع آوري از طريق چك ليست با نرم افزار آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها: يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه بطور كلي مشكلات تنفسي علت بستري 19.26% از كل بيماران بستري در بخش اورژانس را تشكيل ميدهدكه از اين تعداد 18.77% بصورت تحت نظر در بخش اور‍ژانس و 81.22% با بستري در ساير بخش ها تحت درمان قرار گرفته اند. ازبين مشكلات تنفسي بيشترين علت بستري مربوط به پنوموني با 53.05 ( 95.23% بستري و 4.77% تحت نظر ) و سپس برونشيوليت 11.97%( 76.11% بستري و 23.89% تحت نظر ) ، كروپ10.23% ( 3.11% بستري و 96.9% تحت نظر )، ديسترس تنفسي 7.80%( 89.19% بستري و 10.81% تحت نظر ) بود. بحث و نتیجه گیری: همانطور كه نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد مشكلات تنفسي در كودكان درصد نسبتا بالايي از علل بستري كودكان را تشكيل مي دهد كه ار اين ميان پنوموني بشترين درصد بستري ها را به خود اختصاص داده است لذا با آموزش هاي حين خدمت براي پرستاران شاغل در بخش اور‍ژانس مي توان با درمان و اقدامات پرستاري به موقع و سريع و نيز آموزش به خانواده ها جهت پيشگيري و مراجعه سريع گام موثري در درمان و پيشگيري از بيماريهاي تنفسي در كودكان برداشت.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :راحله محمدی
نویسنده :مهران مستعلی زیبا
Uncontrolled Keywords:مشكلات تنفسي ، اورژانس ، كودكان
Subjects:WF Respiratory System
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:4326
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:31 Apr 1392 10:15
Last Modified:02 Apr 1393 04:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...