title

امکان سنجی بکارگیری و استقرار تله مدیسین در بیمارستان امام خمینی (ره ) اردبیل

رحیم زاده, الهام and رحیم زاده, سارا and آزادی, سیامک and امانی, فیروز (1391) امکان سنجی بکارگیری و استقرار تله مدیسین در بیمارستان امام خمینی (ره ) اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). pp. 1-11. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
931kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/fa/src/cadouseh/caduse-tabe...

Persian Abstract

مقدمه : پزشکی از راه دور یکی از تکنولوژی هایی است که پیش بینی می شود ، به طور چشمگیری الگو ارائه خدمات بهداشتی درمانی را متحول سازد . این تکنولوژی به عنوان ابزار ارتباطی است که متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران را در محل های مختلف از طریق تلفن ، بی سیم ، نمابر ، قابلیت کنفرانس از راه دور و اینترنت ، شبکه هاب محلی در سازمان های مراقبت بهداشتی را به هم متصل می کند و امکان ارایه خدمات مراقبتی و درمانی به بیماران را بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان فراهم می سازد . به طور یقین افزایش کامپیوتری کردن داده های مراقبت بهداشتی و ظهور ابزار تکنولوژی های ارتباطات از راه دور با کاربرد وسیع در تخصص های مختلفی از جمله رادیولوژی ،روانپزشکی ، کاردیولوژی، پاتولوژی ، درماتولوژی و جراحی ، مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت . روش کار : این تحقیق به صورت توصیفی – مقطعی انجام شد . جامعه پژوهش تعداد 108 نفر از پرسنل بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل شامل ریاست بیمارستان، پزشکان متخصص و فوق تخصص و سایر کارکنان بود . پژوهشگران با مراجعه حضوري داده ها را در قالب پرسش نامه طراحی شده از قبل جمع آوری کردند. داده های پرسش نامه با طیف پنج گانه لیکرت کدگذاری و توسط نرم افزار SPSS موردتجزیه و تحليل قرار گرفت. نتايج : از كل 108 صاحب نظران 56.2 % ارائه آموزش و18.6% انجام مشاوره را از بهترين كاربردهای تله مدیسین بيان كردند. همچنين 63% متخصصين كمبود كادر فني و16.98% هزينه هاي اوليه را بزرگترين موانع بكارگيري تله مديسين در بیمارستان دانستند. نتيجه گيري : عليرغم وجود فرهنگ اجرائي مطلوب با زيرساخت نامناسب موجود و سطح فعلي آگاهي متخصصين ، بیمارستان امام خمینی (ره) قادر به ارائه خدمات تله مديسين در حال حاضر نمی باشد و امید است که در برنامه های آینده این امر در اولویت کاری بیمارستان قرار گیرد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :الهام رحیم زاده
نویسنده مسئول :سارا رحیم زاده
Uncontrolled Keywords:تله مديسين ، مطالعات امكان سنجي ، آموزش
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

W Health professions
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4688
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:01 Jul 1392 11:09
Last Modified:02 Jul 1392 11:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...