title

بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان شهر اردبیل نسبت به حجامت

امانی, فیروز and وطن خواه اسلام, لیلا and متیقنی, سحر and موسوی (دانشجو), سحر and شاهمرادی, سونیا and آقازاده, نسرین and عیوضی, مریم (1391) بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان شهر اردبیل نسبت به حجامت. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). pp. 46-54. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
637kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/fa/src/cadouseh/caduse-tabe...

Persian Abstract

زمینه و هدف: یکی از روشهای اصلی که در طب مکمل استفاده می شود،حجامت میباشد که با توجه به افزایش رویکرد جدید به انجام حجامت این تحقیق به بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل نسبت به حجامت پرداخته است. روش و بررسی: در این مطالعه توصیفی 200 دانشجوی شهراردبیل به روش تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات اگاهی و نگرش بود، جمع اوری و داده ها با استفاده از ازمونهای اماری، آنالیز واریانس و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از مجموع 200 نفر دانشجوی مورد بررسی 136 نفر زن (68%) و بقیه مرد بودند. همچنین 57 نفر (28.5%) در شاخه های پزشکی و بقیه در سایر رشته ها در حال تحصیل بودند. میانگین سن دانشجویان 20.9 سال بود. 3.5% افراد آگاهی خوب و 46.55 افراد نگرش مثبت نسبت به حجامت داشتند. بین حنس، محل سکونت، مراجعه اطرافیان و وضعیت اقتصادی دانشجویان با میزان اگاهی انان ار تباط منعنی داری وجود نداشت. بین میزان اگاهی و میزان نگرش دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که افراد با میزان اگاهی متوسط و بالا، دارای نگرش مثبت نسبت به حجامت بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست امده دانشجویان از آگاهی کم و نگرش ضعیفی نسبت به حجامت برخوردار بودند. از انجایی که یکی از مهمترین عوامل توسعه روشهای طب سنتی در جامعه آگاهی و نگرش قشر جوان به خصوص افراد تحصیل کرده میباشد؛ لذا افزایش آگاهی و اطلاعات دانشجویان از طریق مراکز معتبر دانشگاهی بسیار ضروری میباشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:آگاهی ، نگرش ، دانشجویان ، حجامت ، طب سنتی
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4689
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:02 Jul 1392 11:11
Last Modified:07 Jun 1395 08:10

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...