title

سقط از ديدگاه اديان

اخوان اکبری, پوران and صالحی عالی, حبیبه and حسين زاده, مينا (1391) سقط از ديدگاه اديان. در: اولين همايش ملي علمي پژوهشي دانشجويي قرآن پژوهي وطب, 19 شهريور 1391, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Image
72kB
[img]
Preview
Text
609kB

Official URL: http://www.gpas.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: سقط عبارت است از ختم حاملگي به هر وسيله اي قبل ازاين كه جنين قدرت زنده ماندن در محيط خارج از رحم را داشته باشد. سقط جنين تحت شرايط عادي تقريبا" در تمامي مذاهب جهان ممنوع مي باشد.با توجه به كرامت انساني ومقام بالاي انسان در بين موجودات الهي كه او را به عنوان اشرف مخلوقات معرفي مي نمايد،هدف مطالعه حاضر برسي ديدگاه اديان مختلف نسبت به سقط جنين مي باشد. مواد و روشها :مقاله حاضر مقاله اي مروري است كه با جستجوي اينترنتي مقالات و كتاب هاي موجود از طريق سايت هاي علمي معتبر ، با كليد واژه هاي Abortion و Religion انجام گرفته است. يافته ها:تمامي اديان مهم جهان زندگي را كه با لقاح تخم شروع مي شود و با مرگ پايان مي يابد مقدس مي دانند. طبق تعريف سقط عبارت است از ختم حاملگي به هر وسيله اي قبل ازاين كه جنين قدرت زنده ماندن در محيط خارج از رحم را داشته باشد. سقط جنين تحت شرايط عادي تقريبا" در تمامي مذاهب جهان ممنوع مي باشد.در دين زرتشت اصل بر خردورزي در تمام امور است و هيچ گونه تصريحي دال بر مسايل شرعي از قبيل روايي يا ناروايي سقط جنين وارد نگرديده است ولي در دين اوستاي نو( تلفيق باورهاي كهن با آموزه هاي زرتشت)، عمل سقط جنين به تمام معني مردود و ناروا محسوب گرديده است. بودايي ها نيز با انجام سقط مخالف هستند. كليساي كاتوليك جنين را از همان لحظه انعقاد نطفه ،انسان كامل محسوب مي كند و تحت هيچ شرايطي سقط را مجاز نمي داند.اما در صورتي كه سقط به عنوان تنها درمان براي نجات جان مادر باشد نمي توان از نظر اخلاقي به آن اعتراض كرد. پروتستان ها سقط جنين را قانوني مي دانند. اگر چه اتفاق نظركلي در رابطه با سقط وجود ندارد اما تقريبا" مخالفت عمومي با وارد كردن آسيب به زندگي در اكثر اديان وجود دارد.دين يهود زماني كه زندگي مادر مورد تهديد واقع شود سقط را مجاز مي داند.اما در غير اين صورت آن را منع مي كند و استفاده از ابزار و دارو جهت سقط را گناه محسوب مي كند.علماي مسلمان از زمان هاي قديم سقط را مجاز نمي دانستند.محققان شيعه سقط را بعد از جايگزيني تخمك بارور شده ممنوع مي شمارند.هر چند محققان سني نظرات متفاوتي درباره اين موضوع داشته اند اما همگي سقط جنين را بعد از ماه چهارم حاملگي و دميده شدن روح مجاز نمي دانند.در مجموع علماي اسلامي دلايل موجه سقط القايي را شرايط طبي مرتبط با سلامتي مادر مي دانند. مجلس ايران در سال 2003 سقط درماني را تا قبل از هفته شانزدهم حاملگي به دلايل پزشكي مرتبط با سلامت مادر و جنين تصويب نمود.بر طبق آموزه هاي مسلمانان شيعه حاملگي از زمان قرار گيري نطفه بارور در رحم و نه قبل از آن شروع مي شود.در علم حديث و فقه، اصطلاح نطفه هم به اسپرم مرد و هم به نطفه بارور اشاره مي كند.قرآن كريم مي فرمايد: همانا انسان را از چكيده اي از گل آفريديم آن گاه او را نطفه گردانيده و در جايي استوار قرار داديم. سپس نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و آن گوشت استخوان كرديم و بر آن استخوان ها گوشت پوشانيديم ، پس از آن خلقتي ديگر انشا كرديم.آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده. برخي از علماي مسلمان با اسقاط جنين پيش از آن كه روح انساني به او تعلق گيرد موافق هستند. اما اسقاط جنين بعد از آن كه به تعبير قرآن خلقتي ديگر يابد يا بعد از آن كه خداوند از روح خود در آن بدمد و به انسان تبديل شود را قتل نفس به شمار مي آورند كه از سوي خداوند به جز در موارد خاص حرام شده است و احكام و قوانيني كه در شرع اسلام در مورد قتل انسان آورده شده است از جمله قصاص، ديه و كفاره آن را شامل مي شود. بحث و نتیجه گیری: اگر چه اتفاق نظركلي در رابطه با سقط وجود ندارد اما تقريبا" مخالفت عمومي با وارد كردن آسيب به زندگي در اكثر اديان وجود دارد.:اختلاف نظر دانشمندان و علماي ديني در ارتباط با سقط جنين نيز به مراحل مختلف شكل گيري جنين، جنين داراي روح و حيات انساني و جنين فاقد روح برمي گردد. در قسم اول(جنين داراي روح و حيات انساني) ميان شيعه و سني اختلافي مشاهده نمي گردد و هر دو جنين را انسان تلقي نموده اند وانجام سقط را قتل نفس مي شمارند، اما در مورد قسم دوم(جنين فاقد روح) اجماع نظري درميان علما و دانشمندان اسلامي وجود ندارد و جمعي از اهل سنت آن را مجاز دانسته اما شيعيان آن را حرام مي دانند هر چند استثنائاتي در اين زمينه وجود دارد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
نویسنده :حبیبه صالحی عالی
نویسنده :مينا حسين زاده
Uncontrolled Keywords:سقط - اديان
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
WZ History of Medicine
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:4699
Deposited By: ِDr Pouran Akhavan akbari
Deposited On:16 Oct 1394 10:30
Last Modified:26 Jan 1397 13:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...