title

بررسي سطح اضطراب كودكان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل

محمدی, راحله and اللهیاری, ایراندخت and خدامی, زهرا and ابراهیمی بلیل, فاطمه (1392) بررسي سطح اضطراب كودكان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, 26-28 شهریور ماه 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

[img]
Preview
Text - Published Version
36kB

Official URL: http://congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/11093

Persian Abstract

مقدمه:اختلالات اضطرابي از شايع ترين اختلالات عاطفي-رواني كودكان و نوجوانان مي باشد.مطالعات نشان داده است كه حدود 12-8 %كودكان و 10-5% نوجوانان داراي يكي از معيارهاي تشخيصي اضطراب هستند.بستري شدن نمي تواند بدون تاثير در زندگي كودك باشد. چون كودك با مسائل و رويدادهاي مختلفي مواجه مي باشد كه تاثيرات منفي روي كودك دارد. اين مطالعه با هدف تعيين سطح اضطراب كودكان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل انجام گرفت. روش كار:مطالعه حاضر توصيفي بوده كه در آن 32 كودك 15-8 سال بستري در بيمارستان بوعلي به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس اضطراب كودكان اسپنس استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصيفي انجام شد. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين سني نمونه ها 1.31±9سال ،59.4% نمونه ها دختر و 40.6% نمونه ها پسر بودند. اغلب كودكان (59.4%) فرزند اول خانواده بوده و اكثريت آنها(71.9%) تك فرزند بودند.نتايج بررسي سطح اضطراب نشان داد كه ميانگين كلي سطح اضطراب 17.9± 37.56بود و هم چنين 53.1% كودكان اضطراب متوسط و 46.9% اضطراب در حد خفيف داشتند.از بين زير مقياس هاي اضطراب بيشترين ميزان اضطراب مربوط به زير مقياس ترس از آسيب فيزيكي (75% متوسط و شديد) بود. بحث و نتيجه گيري:اختلال اضطرابي بطور متوسط در كودكان بستري در بيمارستان وجود دارد . با استفاده از شيوه هاي كاهش اضطراب نظير بازي،آشنا سازي با بخش، توضيح در مورد اقدامات درماني و ... مي توان تا حدي از بروز اين اضطراب در كودكان كاست. لغات کلیدی كلمات كليدي: كودكان- اضطراب- بستري در بيمارستانItem Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
Uncontrolled Keywords: كودكان ، اضطراب ، بستري در بيمارستان
Subjects:WM Psychiatry
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:4959
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:09 Sep 1392 09:39
Last Modified:02 Apr 1393 03:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...