title

تاثیر عزت نفس در رشد تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم ، قزلباش, سحر (1389) تاثیر عزت نفس در رشد تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 5-3 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
165kB

خلاصه فارسی

مقدمه: تفکر انتقادی توانایی شناسایی مشکل، علت ایجاد آن و تصمیم گیری در ارتباط با انتخاب راه حلهای ممکن است، یکی از موارد لازم جهت توسعه تفکر انتقادی، اعتماد به نفس می باشد که دارای اهمیت زیادی در کاهش اضطراب و ارتقاء عزت نفس می باشد. روش کار: این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاه های اطلاعاتی« science direct, google scholar, sqopus, pubmed» و با استفاده از کلیدواژه های «self esteem, critical thinking,nursing care,nursing student» انجام شد. از بین مقاله ها، مقالات دارای طرح توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: تفکر انتقادی جهت عملکرد مطمئن، دارای صلاحیت و ماهرانه پرستاری و نیز استقلال حرفه ای آن لازم است. برخورداری پرستاران از توانایی تفکر انتقادی آنها را قادر به بررسی وضعیت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، طراحی، ارائه و ارزشیابی مراقبت های بیماران می نماید. از عوامل مهم و ضروری برای رشد تفکر انتقادی استقلال و عزت نفس کافی است و لازمه اینکه دانشجویان پرستاری قادر باشند در شرایط مختلف بالینی قضاوت و تصمیم گیری مناسب داشته باشند، برخورداری از استقلال، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری لازم است. نتیجه گیری: تفکر انتقادی، قدرت تصمیم گیری بالینی پرستار را در تشخیص نیازهای بیمار و انتخاب بهترین اعمال و روش های پرستاری افزایش می دهد، در واقع پرستارانی که تفکر انتقادی ندارند، خود به بخشی از مشکل تبدیل می شوند. بنابراین،لازمه بهترین عملکرد در پرستاری، یادگیری تفکر انتقادی است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سيما قزلباش
نویسنده :اعظم قربانی
نویسنده :سحر قزلباش
کلید واژه ها:تفکر انتقادی ، عزت نفس ، مراقبت پرستاری ، دانشجویان پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :4974
ارائه شده توسط : خانم اعظم قربانی
ارائه شده در تاریخ :02 بهمن 1392 09:28
آخرین تغییر :02 بهمن 1392 09:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...