title

بررسی آنومالی های تاج دندانی در مقطع راهنمایی تمام دانش آموزان شهرستان رضوانشهر در سال تحصیلی 86-1385

باقری, ابوالفضل ، پور ارض, کیومرث ، صبا, نسیم (1388) بررسی آنومالی های تاج دندانی در مقطع راهنمایی تمام دانش آموزان شهرستان رضوانشهر در سال تحصیلی 86-1385. در: اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی, 4-6 آذر 1388, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

خلاصه فارسی

مقدمه:آنومالی های تاخ دندانی اغلب از نظر ایجاد مشکلات ارتودنسی و زیبایی مطرح است. آنومالی ها در تعداد، شک،اندازه و ساختار دندانی باعث ایجاد مشکلات قوس فکین و مال آکلوژن می شود. هدف از این پژوهش بررسی ناهنجاری های تاج دندانی از لحاظ تعداد،شکل و اندازه و ساختار دندانی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان رضوانشهر می باشد . روش:به صورت توصیفی و مقطعی ( Cross-Sectional )است. نمونه های مورد مطالعه به صورت سرشماری در کلیه مدارس مقطع راهنمایی شهرستان رضوانشهر با معاینه مستقیم انجام گرفت . موردهای مشکوک با استفاده از کولیس و جدول رفرنس اندازه گیری و ثبت شد.آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون Chi-Squar مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:شیوع آنومالی های تاج دندانی روی 2752دانش آموز (1466دختر و 1286پسر)بررسی شد .از کل افراد مورد مطالعه 49نفر دارای ناهنجاری های تکاملی تاج دندانی بودند(26 دختر و 23 پسر). تعداد 59مورد دارای آنومالی های تکاملی بودند که 27مورد (8/45%)مربوط به پسران و 23مورد (2/54%)دختران بودند که شیوع آنومالی در دختران بیشتر است . از این تعداد دنس اینوجنیشن (4/57%)و میکرو دنشیا(6/35%)و تالون کاسپ (4/3%)و ماکرو دنشیا(7/1%)و فیوژن (7/1%)بودند.ولی بیشترین شیوع را در این آنومالی ها Dens-Invagination داشت.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ابوالفضل باقری
نویسنده :کیومرث پور ارض
نویسنده :نسیم صبا
کلید واژه ها:ناهنجاریهای تاج دندانی ، شیوع ، دانش آموزان راهنمایی
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :?? 157 ??
کد شناسایی :4982
ارائه شده توسط : دکتر ابوالفضل باقری
ارائه شده در تاریخ :30 آذر 1392 12:14
آخرین تغییر :30 آذر 1392 12:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...