title

میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت از کاربرد لیزر در دندانپزشکی

باقری, ابوالفضل ، آقاجانی, رسول ، صبا, نسیم (1389) میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت از کاربرد لیزر در دندانپزشکی. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB
[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
812kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: امروزه کاربرد لیزر در درمانهای مختلف دندانپزشکی توسعه چشمگیری یافته است. در این تحقیق هدف این است که میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت را در مورد کاربرد لیزر بر اساس سن، جنس و زمان فارغ التحصیلی بسنجیم. مواد و روشها: 140 دندانپزشک پرسشنامه ها را پر نمودند. اطلاعات مربوط به سن ، جنس و زمان فراغت از تحصیل دندانپزشکان ثبت شدند. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار spss 13 انجام شد. یافته ها: ازبین 140نفردندانپزشک 126نفر(90%)اشاره کردند که فقط در مورد لیزر مطلبی راشنیده اندو14نفریعنی(10%)حتی مطلبی نشنیده اند. 44نفر اذعان داشتند که مطالعه ای در مورد لیزرداشته و96نفر (68/6 %)مطالعه نداشتند.و هیچکدام از دندانپزشکان از لیزر استفاده نمی کنند.از میان 140نفر119نفر تمایل به شرکت در دوره های آموزشی را داشتند.21نفر(15%)تمایل به شرکت در این دوره آموزشی را نداشتند. نتیجه گیری:در این تحقیق نتایج بدست آمده نشان داد که آگاهی دندانپزشکان در مورد لیزر بسیار پایین بوده و لزوم آگاهی و اطلاع در این خصوص به روش های مختلف حائز اهمیت است. کلمات کلیدی:آگاهی،دندانپزشکان عمومی،لیزرنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ابوالفضل باقری
نویسنده :رسول آقاجانی
سایر :نسیم صبا
کلید واژه ها:میزان آگاهی ، کاربرد لیزر ، دندانپزشکان عمومی
موضوعات :WN پرتو شناسی
WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :?? 157 ??
کد شناسایی :4990
ارائه شده توسط : دکتر ابوالفضل باقری
ارائه شده در تاریخ :26 آذر 1392 10:43
آخرین تغییر :26 آذر 1392 10:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...