title

بررسي وضعيت حيوان گزيدگي استان اردبيل در سال 1391

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سیف نژاد, شهرام (1392) بررسي وضعيت حيوان گزيدگي استان اردبيل در سال 1391. در: نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال, 15 -13آذر ماه سال 1392, تهران ـ ولنجک ـ بلوار دانشجوـ سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
308kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://ipsociety.ir/

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف: هاري يك بيماري حاد ويروسي و بشدت كشنده است كه بدنبال گزش حيوانات آلوده به اين ويروس به انسان سرايت مي كند. ميزان كشندگي بيماري صد در صد مي باشد. بيماري هاري يكي از مهمترين بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان در دنيا مي باشد. پيشگيري از اين بيماري در كشور ما نيز بعنوان الويت مهم در بين بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان محسوب مي گردد. در ايران بيماري از لحاظ اقتصادي و بهداشتي داراي اهميت خاصي مي باشد كه مي توان با انجام اقدامات خاص مراقبتي بويژه تجويز بموقع واكسن و سرم ضد هاری از ظهور و بروز علائم بيماري و مرگ جلوگيري نمود. حيوان گزيدگي يك الويت مهم بهداشتي در استان اردبيل بشمار مي آيد. هدف از اين بررسي تعيين جنبه هاي اپيدميولوژيك موارد حيوان گزيدگي در استان اردبيل در سال 1391 مي باشد. روش تحقيق ويافته ها: اين مطالعه به صورت توصيفي گذشته نگر بوده و اطلاعات مربوط تعداد 5630 مورد حيوان گزيدگي از دفاتر هاري مراكز درمان پيشگيري هاري شهرستانهاي تابعه استان جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از نظر سكونت 85% روستايي و 15% شهري بوده است. از نظر حيوان مهاجم94% سگ، 3% گربه و 3% ساير بوده است. از نظر درمان پيشگيري افراد مجروح 7% درمان كامل ( 5 نوبتي ) و 93% درمان ناقص ( 3 نوبتي ) با توجه به اهلي بودن و تحت نظر بودن حيوان مهاجم صورت گرفته است. از نظر گروه سنی و شغلی، بیشترین گروه سنی در سنین مدارس با 39% از کل موارد بوده است. از نظر سگ گزيدگي 95% صاحبدار و 5% بدون صاحب بوده است. نتيجه گيري و پيشنهادات: با توجه به بالا بودن ميزان بروز حيوان گزيدگي در استان در مقايسه با كشور و موقعيت خاص استان از لحاظ كشاورزي، دامپروري و كوهستاني بودن منطقه و همچنين مثبت بودن نمونه هاي حيواني به ويروس هاري در استان، شناسایی، ثبت و گزارشدهي اطلاعات و پيگيري و درمان پيشگيري موارد حيوان گزيدگي بصورت اكتيو و پاسيو صورت مي گيرد. با توجه به اينكه بيشترين گزشها در بين دانش آموزان و در مناطق روستايي از طريق سگهاي صاحبدار اتفاق مي افتد برنامه ريزي آموزشي جهت ارتقاء اطلاعات عمومي دانش آموزان، هماهنگي و همكاري بين بخشي بويژه با دامپزشكي جهت واكسينه نمودن و قلاده زدن آنها و بستن سگها صاحبدارحداقل در طول روز توسط صاحبان آنها و همچنين اتلاف سگهاي ولگرد در مناطق شهري از جمله اقدامات موثر و اساسي در جهت پيشگيري از بيماري و کاهش موارد سگ گزیدگی می باشد.

عنوان انگليسي

A Study of Animal Bites in Ardabil Province in 1391 (Hijri).


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
کلیدواژه ها:حيوان گزيدگي ، اردبيل ، بروز ، هاري
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :5085
ارائه شده توسط : دکتر منوچهر براک
ارائه شده در تاریخ :05 دی 1392 08:19
آخرین تغییر :05 دی 1392 08:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...