title

سطح سرمی مس در بیماری شریان کرونر

مأذنی, محمد and نعمتی, علی and دانیال زاده, آلبرت (1378) سطح سرمی مس در بیماری شریان کرونر. در: پنجمین کنگره تعذیه ایران, 1378 شهریور 22-25, تهران، ایران.

[img]
Preview
Text - Published Version
299kB

Persian Abstract

سطح سرمی مس در بیماری شریان کرونر هدف: آترواسکلروز علت اصلی تنگی شریان کرونر شناخته شده است. یکی از فرضیات در باره ایجاد آترواسکلروز فرضیه اکسیداسیون LDL Low Density Lipoprotein) می باشد. از آنجایی که یونهای مس سبب اکسیداسیون LDL در بیرون از بدن می شوند لذا این یونها می تواند به عنوان عاملی در تسهیل و تسریع اکسیداسیون LDL در بدن تلقی شود. در این راستا مطالعه بر روی مس سرم 551 فرد سالن و بیمار ناشتای مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران انجام گردید. نتایج: این تحقیق نشان داد که مقادیر میانگین سرمی اندازه گیری شده با مقادیر پذیرفته شده جهانی مطابقت دارد. همچنین این مقادیر در سرم افراد مونث در مقایسه با افراد مذکر سالم به طور معنی داری بیشتر است (0.001> p). براساس داده های این تحقیق معلوم شد که در افراد سالم در هر دو جنس بین افزایش سن و مقادیر مس سرم همبستگی مستقیم معنی دار وجود دارد(0.001> p).ضمنا نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کرد که مقادیر میانگین سرمی مس در افراد مونث غیرسیگاری مبتلا به بیماری شریان کرونر ( CAD: Artery Disease Coronary)بدون گروه بندی سنی (0.20±1.26 میکروگرم بر میلی لیتر) در مقایسه با گروه کنترل (0.22±1.17 میکروگرم بر میلی لیتر)بطور معنی داری کمتر است(0.01> p).و مقادیر میانگین سرمی مس در افراد مذکر سیگاری مبتلا به بیماری شریان کرونر (0.20±1.12 میکروگرم بر میلی لیتر) در مقایسه با گروه کنترل(0.17±0.92 میکروگرم بر میلی لیتر)بطور معنی داری بیشتر است (0.001> p).همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در افراد مذکر غیرسیگاری مبتلا به CAD مقادیر مس سرم (0.14±1.06 میکروگرم بر میلی لیتر) در مقایسه با گروه کنترل(0.17±0.92 میکروگرم بر میلی لیتر)بطور معنی داری بیشتر است (0.001> p).در این مطالعه تمامی افرادی که دارای عوامل خطرزای CAD بودند، مقادیر بالاتری از مس سرم را نشان دادند و نتایج این پژوهش دلالت برنقش مس به عنوان آترواسکلروز دارد و منطبق با فرضیه اکسیداسیون LDL است و نشان می دهد که مقادیر پلاسمایی مس وابسته به جنس است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد مأذنی
Uncontrolled Keywords:مس ، بیماری شریان کرونر ، آترواسکلروز
Subjects:QU Biochemistry
WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:5163
Deposited By: Dr Mohammad Mazani
Deposited On:15 Oct 1392 09:48
Last Modified:07 Jul 1393 06:43

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...