title

کاربرد طب مکمل و جایگزین در کنترل فشار خون بالا

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، قزلباش, سحر (1390) کاربرد طب مکمل و جایگزین در کنترل فشار خون بالا. در: اولین همایش بین المللی پیشگیری،تشخیص و درمان پرفشاری خون, 7-5 مهرماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
330kB

خلاصه فارسی

مقدمه:در حال حاضر فشار خون بالا یکی از شایع ترین بیماری های مزمن محسوب می شود. یعلت طولانی بودن دوره این بیماری، بیماران پس از مدتی مصرف دارو را ترک کرده و سایر روش های درمان غیردارویی را جستجو می کنند. طب مکمل و جایگزین از جمله درمان های غیر دارویی مفید و کم هزینه در فشار خون بالا است که مورد توجه بیماران قرار داشته و کاربرد آن در سراسر جهان رو به افزایش می باشد. روش کار: این مطالعه یه مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاه های اطلاعاتی «science direct, pubmed, google scholar, scopus» و با استفاده از کلید واژه های «complementary and alternative medicine, aromatherapy, herbal medicine, hypertention» انجام شد. از بین مقاله ها ، مقالات دارای طرح توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: طب مکمل و جایگزین شامل کاربرد داروهای گیاهی و آروماتراپی و موارد دیگر آن در کنترل فشار خون بالا تاثیر دارد. طبق نتایج حاصل از مطالعات انجام شده داروهای گیاهی از قبیل شیرین بیان و سیر در کاهش فشار خون نقش دارد. نتایج مطالعات انجام شده اثر کاهندگی استنشاق روغن معطر ترنج بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک مبتلایان به فشار خون بالا را نشان می دهد. طبق نتایج حاصل از مطالعه دیگری رایحه جوز فشارخون سیستولیک را کاهش داد. همچنین نتایج مطالعات نشان دادند استنشاق ترکیب روغنهای معطر اسطخدوس و ترنج فشار خون سیستمیک را کاهش می دهد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر درمانهای غیردارویی بر فشار خون و تمایل بیماران به کاربرد آن، انجام مطالعات بیشتر در ارتباط با تعیین میزان دقیق و شناسایی عوارض جانبی احتمالی آنها اهمیت بسزایی دارد.

عنوان انگليسي

utilization of complementary and alternative medicine in control of hypertention


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :اعظم قربانی
نویسنده مسئول :سيما قزلباش
نویسنده :سحر قزلباش
کلید واژه ها:فشار خون بالا ، طب مکمل و جایگزین ، آروماتراپی ، گیاهان دارویی
موضوعات :W حرفه پزشکی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :5267
ارائه شده توسط : خانم اعظم قربانی
ارائه شده در تاریخ :02 بهمن 1392 09:30
آخرین تغییر :02 بهمن 1392 09:30

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...