title

بررسی سطح سرمی mRNA زیر واحد کاتالیتیک آنزیم تلومراز (hTERT) در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل

حسینی اصل, سید سعید ، ملکی, مسعود ، اخوان, هما (1392) بررسی سطح سرمی mRNA زیر واحد کاتالیتیک آنزیم تلومراز (hTERT) در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی.[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
142kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

خلاصه فارسی

مقدمه: سرطان معده از نظر فراوانی چهارمین سرطان شایع دنیا بوده و دومین رده را از منظر مرگ ناشی از سرطان به خود اختصاص داده است. کشور ایران جزء کشورهای واجد نرخ بالای سرطان معده بوده و دارای تنوع فراوانی ابتلا به این بیماری در جغرافیای خود می باشد به گونه ایکه استان اردبیل در شمال غرب آن دارای بالاترین گزارشهای شیوع می باشد. به منظور یافتن راهکارهای تشخیصی غیر تهاجمی سرطان معده از سطح سرمی mRNA زیر واحد کاتالیتیک آنزیم تلومراز در این طرح استفاده گردید. مواد و روشها : با استفاده از روشهای Conventional RT-PCR و Real-time RT-PCR به برسسی میزان رونوشت ژنهای hTERT به عنوان مارکر مورد بررسی و ژنهای خانه پای GAPDH و PGM1 به عنوان ژنهای کنترل در دو گروه مورد و شاهد شامل 100 بیمار تایید شده واجد سرطان معده و 100 فرد سالم که از نظر سن، جنس و محل تولد و زندگی یکسان سازی شده بودند پرداخته شد. نتایج : میزان hTERT موجود در سرم بیماران حدودا 40 برابر افراد سالم بود و از نظر آماری معنی دار بود. هیچگونه ارتباطی میان سطح سرمی در بیماران با مولفه هایی نظیر نوع سرم و گروه سنی بیماران بدست نیامد. بحث: سطح بالای سرمی hTERT در بیماران نسبت به گروه شاهد بیانگر موفقیت این طرح در اثبات ارزیابی hTERT mRNA سرمی به عنوان یک آگاهی دهنده شروع فرایند تومورزایی در معده می باشد. البته انجام آزمونهای اینده نگر در این زمینه بسیار ضروری بنظر میرسد.

عنوان انگليسي

Investigation of the hTERT circulating mRNA in the patients affected with gastric cancer in Ardabil province

خلاصه انگلیسی

Introduction: Gastric cancer (GC) is the fourth common cancer over the world, and responsible for the second cause of cancer-related deaths. Iran is recognized as a member of countries with high incidence rate of GC and its North-Western province, Ardabil, has the highest rate. In this study, the circulating hTERT mRNA was studied in patients affected with GC in Ardabil. Materials and Methods: Using conventional RT-PCR and Q-RT-PCR, evaluating the circulating hTERT mRNA in the serum sample of the 100 GC cases and the same number of sex-, age-, and residence place adjusted healthy volunteers, as the control group has been done. Results: The circulating hTERT mRNA level in patients was higher (40X) than the controls. This finding was evaluated as significant difference. There were no significant relationships between hTERT level and age groups or adenocarcinoma type among cases. Discussion: The elevated hTERT mRNA serum level among patients indicates the accuracy of the proposed subjects. However, performing cohort studies on circulating hTERT mRNA is advised.

نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :مسعود ملکی
دانشجو :هما اخوان
کلید واژه ها:سرطان معده، اردبیل، تلومراز ، hTERT ، mRNA سرمی، عامل پیش آگهی
کلید واژه ها (انگلیسی):Gastric cancer, Telomerase, hTERT, circulating mRNA
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
QZ آسیب شناسی
WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :5404
ارائه شده توسط : دکتر سید سعید حسینی اصل
ارائه شده در تاریخ :04 اسفند 1392 12:43
آخرین تغییر :04 اسفند 1392 12:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...