title

آنالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی دانشکده های بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

قدیری, سهیلا and منوچهری, آمنه and قربانی, خاتمه and ثابت, کبری and حسینی, فرزاد and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) آنالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی دانشکده های بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
779kB

Official URL: http://arums.ac.ir/fa/congress/0208

Persian Abstract

زمینه وهدف:تعیین کمیت وکیفیت پسماندهای تولیدی ازمهمترین پارامترهای موردبررسی درارزیابی مدیریت پسماندهااست. این مطالعه باهدف آنالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی دانشکده های بهداشت،پزشکی ودندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال1392انجام گرفت. روش کار:دراین مطالعه توصیفی(مقطعی)داده های اولیه ازطریق مشاهده جمع آوری گردید.تعیین کمیت، چگالی،درصدوزنی اجزای تشکیل دهنده زباله ورطوبت موادفسادپذیربه مدت یک هفته مطابق باروش های ارایه شده توسط انجمن آمریکایی برای آزمایش ومواد(ASTM) انجام گرفت. نتایج:میانگین سرانه تولیدپسماند127گرم درروز،میانگین رطوبت موادفسادپذیر40%ومیانگین چگالی پسماند35/578کیلوگرم برمترمکعب اندازه گیری گردید.بیشترین درصدوزنی زباله تولیدی مربوط به موادفسادپذیربامیانگین73/59بود.میانگین درصدوزنی کاغذ،کارتن ومقوا(08/25)،موادپلاستیکی(2/7)،شیشه(66/2)،فلزات(53/0)وپسماندهای عفونی(8/4)تعیین گردید. نتیجه گیری:درصدمواد آلي زباله‌هاي تولیدی درمقایسه باسایراجزابیشتربود.جهت کاهش میزان تولید،نیازبه بازیافت ضروری می باشد.همچنین برای کاهش خطرات ناشی ازتولید پسماندعفونی،قبل ازدفع نهایی،فرآیندبی خطرسازی لازم می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سهیلا قدیری
نویسنده :آمنه منوچهری
نویسنده :خاتمه قربانی
نویسنده :کبری ثابت
نویسنده :فرزاد حسینی
نویسنده :عزیزه عالی پناه
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
Uncontrolled Keywords:پسماند ، آنالیزفیزیکی ، دانشگاه ، زباله عفونی
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5537
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:17 Jan 1393 09:16
Last Modified:17 Jan 1393 09:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...