title

ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل

قهرمانی, احد and دشتی, منصور and فصیحی, محسن and پورعلی, بهنام and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
776kB

Official URL: http://arums.ac.ir/fa/congress/0208

Persian Abstract

مقدمه وهدف:پسماندهای تولیدشده درمراکزبهداشتی درمانی به لحاظ ویژگی های کیفی خاص(دارابودن زباله های عفونی،خطرناک،عادی و...)ازجایگاه ویژه ای درمدیریت پسماندهای شهری برخوردارند.این مطالعه باهدف ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی درمراکزبهداشتی درمانی شهراردبیل درسال1392انجام گرفت. روش کار:دراین مطالعه توصیفی(مقطعی)که برروی9مرکزبهداشتی درمانی ومرکزبهداشت شهرستان اردبیل انجام گرفت،داده های اولیه ازطریق مشاهده وچک لیست جمع آوری گردید.تعیین کمیت زباله(عفونی وغیرعفونی)وچگالی آن به مدت یک هفته مطابق باروش های ارایه شده توسط انجمن آمریکایی برای آزمایش ومواد(ASTM) انجام گرفت. نتایج:مقدارزباله غیرعفونی وعفونی تولیدشده درمراکزبهداشتی به ترتیب درمحدوده5/4-2و3-5/1کیلوگرم درروزتعیین گردید.همچنین میانگین زباله عفونی وغیرعفونی مرکزبهداشت شهرستان اردبیل به ترتیب4و40/9کیلوگرم درروزاندازه گیری شد.میانگین چگالی پسماندهای مراکزبهداشتی درمانی ومرکزبهداشت شهرستان اردبیل به ترتیب 73/71و13/89کیلوگرم برمترمکعب تعیین گردید.فعالیت عمده ای درجهت کاهش ،جداسازی و یا بازیافت پسماندها دراینگونه مراکز انجام نمی گیردوعمده پسماندهای تولیدی همراه با پسماندهای شهری جمع آوری وبه محل دفع زباله های شهری انتقال داده می شود. . نتیجه گیری:مدیریت پسماندهای تولیدی درمراکزبهداشتی درمانی نامطلوب بوده ونیازبه آموزش ونظارت درخصوص جداسازی اجزای مختلف پسماندها،نحوه بی خطرسازی زباله های عفونی ودفع آن درلندفیل دارد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :احد قهرمانی
نویسنده :منصور دشتی
نویسنده :محسن فصیحی
نویسنده :بهنام پورعلی
نویسنده :عزیزه عالی پناه
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
Uncontrolled Keywords:پسماند ، مراکز بهداشتی درمانی ، اردبیل
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5538
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:17 Jan 1393 09:18
Last Modified:17 Jan 1393 09:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...