title

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391

درگاهی, عبداله ، جنگجو, سحرناز ، درگاهی, علی ، امیریان, طاهره (1392) بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- دانشکده بهداشت.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
36kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://congress.tbzmed.ac.ir/BE/pdf/be_12973.pdf

خلاصه فارسی

مقدمه و اهمیت موضوع: توجه به مسائل و فاكتورهاي فيزيكي و بهداشتي و ايمني در محيط هاي آموزشي موثرترين و اساسي ترين عامل رشد طبيعي از نظر جسمي، رواني و فراگيري مطالب در دانش آموزان است. از این رو يكي از مهم‌ترين، و تاثيرگذارترين مسايل بهداشتي مدرسه، رعايت بهداشت محيط و ایمنی آن مي باشد. با توجه به نقش بهداشت محیط مدارس در ارتقاء سطح سلامتی جامعه، این پژوهش با هدف مذکور و به منظور بررسی بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391 انجام گردید. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه تمامی مدارس دولتی(40باب) ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرستان پارس آباد مغان را تشکیل می دهد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار گرداوری داده ها در این مطالعه، چك ليست آئین نامه بهداشت محیط مدارس ایران و ضوابط نوسازی و تجهیز مدارس کشور می باشد. چك ليست از طریق مراجعه به مدارس و مشاهده، مصاحبه و اندازگیری تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 5/47٪ مدارس نوساز و 5/52٪ قدیمی بوده اند. حداقل مساحت مورد نياز به ازاي هر دانش آموز در تمامی مدارس رعايت شده بود. سرانه فضاي سبز مورد نياز به ازاي هر دانش آموز 5/0 متر مربع است که در 35٪ مدارس رعایت نشده بود. 65٪ مدارس فاقد اتاق خدمات بهداشتي بوده و 5/57٪ مدارس دارای مربی بهداشت بودند. تنها 5/87٪ مدارس به ازای هر 40 دانش اموز يك چشمه توالت داشته اند. دفع فاضلاب در 5/97٪ مدارس بصورت بهداشتی بود. 95٪ مدارس دارای زباله دان بهداشتی بوده که در 5/97٪ آنها فاصله زمانی تخلیه و شستشوي زباله دان رعايت مي شد. در 20٪ مدارس دستشویی ها شرایط بهداشتی را رعایت نکرده بودند. در 5/27٪ مدارس تعداد دستشویی ها متناسب با تعداد دانش آموزان(هر 60 نفر یک دستشویی) بود. در 5/12٪ مدارس پنجره های فوقانی حفاظ نداشتند. 95٪ کلاسها حداكثر استفاده از نور طبيعي را داشته اند. فضای کلاس برای هر دانش آموز حداقل 25/1 متر مربع سطح می باشد که در 5/12٪ مدارس رعایت نشده بود نتیجه گیری: بطور کلی می توان نتیجه گرفت که بیشتر مدارس، از نظر وضعيت بهداشت محيط و ايمني بر اساس آيين نامه بهداشت محيط مدارس داراي وضعيت متوسط بودند كه اين مسأله، توجه و دقت بيشتري را در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت بهداشتي مدارس از سوي مسئولين ذيربط مي طلبد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عبداله درگاهی
نویسنده :سحرناز جنگجو
نویسنده :علی درگاهی
نویسنده :طاهره امیریان
کلید واژه ها:بهداشت محیط ، بهداشت مدارس ، ایمنی ، شهرستان پارس آباد مغان
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط

WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :5653
ارائه شده توسط : مهندس عبداله درگاهی
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1393 08:26
آخرین تغییر :14 اردبهشت 1393 08:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...